Gdzie rodził się dzisiejszy judaizm? Jabne

W jednym z najpiękniejszych regionów Izraela, na równinie Szaronu, leży Jabne, niewielkie miasteczko, które rozłożyło swe ramiona niedaleko błękitnych wód Morza Śródziemnego. Niemal czterdziestotysięczna miejscowość przyciąga turystów nie tylko ciepłym, łagodnym klimatem. Zwolennicy archeologii odkrywają ruiny budowli krzyżowców, natomiast pobożni Żydzi chętnie odwiedzają grobowiec rabbiego Gamaliela. To właśnie tu, w Jabne, szukać należy początków judaizmu …

Dokąd uciekali chrześcijanie? Pella

Wraz z upadkiem świątyni jerozolimskiej w 70 roku i spaleniem miasta przez wojska rzymskie wielu Żydów straciło życie, inni natomiast zostali wzięci do niewoli. Część z nich przemaszerowała w orszaku jeńców wojennych przez Forum Romanum, a następnie została zmuszona do prac przy budowie Koloseum. Przypuszcza się, że niektórym udało się zamieszkać w różnych rejonach Italii, …

Zły Bóg Starego Testamentu?

„Zły Bóg Starego Testamentu?”, Don Bosco 196 (2019) 3, 22-23 Gdy bierzemy do ręki Pismo Święte i przewracamy jego karty – zwłaszcza karty Starego Testamentu – natknąć się możemy na nie lada dylematy. Zdarzają się tam bowiem pewne wzmianki, które sugerują jakoby Bóg wzywał do zła lub zsyłał je na naród wybrany lub narody ościenne. …

Bliskie spotkania z diabłem? Góra Kuszenia

„Bliskie spotkania z diabłem? Góra Kuszenia”, Nowe Życie 526 (2019) 3, 22-23 Gdyby hipotetyczny wędrowiec zagubił się na Pustyni Judzkiej, znaleźć by się mógł na Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Góra oddalona jest zaledwie cztery kilometry od Jerycha. Na półtora wieku przed Chrystusem góra była świadkiem niesławnego zabójstwa Szymona Machabeusza, przywódcy żydowskiego powstania przeciw narzucającym swą …

Tajemnice Wielkanocy

Tajemnice Wielkanocy Wydawnictwo św. Filipa, Częstochowa 2019, ss. 143 ISBN 978-83-8077-060-7 Opis książki Zmartwychwstanie Jezusa od początku budziło żywe zainteresowanie i liczne pytania. Zastanawiano się, w jaki sposób Jezus powstawał z grobu, jakie zjawiska temu towarzyszyły, jakie było ich znaczenie, jak interpretować słowa wypowiadane przez Zmartwychwstałego? Opisy w ewangeliach kanonicznych na pierwszy rzut oka wydają …

Arka i Gołębica

Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim Wydawnictwo eSPe, Kraków 2019, ss. 464 ISBN 978-83-7482-953-3 Opis książki W szerokim sensie każdy wierzący jest charyzmatykiem, gdyż każdy otrzymał od Boga dar, którym winien służyć wspólnocie Kościoła. Jednak ruch charyzmatyczny (jak każdy ruch eklezjalny), który przenika Kościół katolicki od ponad pół wieku, wniósł do niego nową jakość. …

Odpowiedź Boga na cierpienie człowieka: Jezus

Słowa dobrej nowiny o zbawieniu można streścić w jednym zdaniu: Jezus na drzewie krzyża pokonał szatana i wybawił nas od grzechu, cierpienia i śmierci. Z taką prawdą zgodzą się chyba wszyscy chrześcijanie. Gdyby jednak nieco nad nią się zastanowić, to rodzi się pytanie… Zaraz, zaraz! Jak to – wybawił nas od grzechu, cierpienia i śmierci? …

Miłosierny czy sprawiedliwy?

Wszyscy ludzie doświadczają skutków grzechu pierwszych rodziców. Podlegają grzechowi, cierpieniom, a ostatecznie – śmierci. Bóg jednak w swojej miłości nie pozostawia człowieka w tak dramatycznej sytuacji. Postanawia oferować mu szansę zbawienia – zbawienia, które skrupulatnie i wspaniałomyślnie planuje. Na czym polega Boży plan zbawienia? W jaki sposób Bóg go realizuje? Jaka jest Jego odpowiedź na …

Powroty w Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od opisu sceny rozgrywającej się w świątyni jerozolimskiej – Zachariasz otrzymuje objawienie o narodzinach Jana Chrzciciela. Ewangelia ta także kończy się na scenie rozgrywającej się w świątyni – uczniowie Jezusa, wróciwszy z góry Oliwnej po wniebowstąpieniu, trwają w świątyni na modlitwie. Całe dzieło kończy się więc tam, gdzie się rozpoczęło. Czytelnik …

Początek literatury rabinicznej

Upadek świątyni jerozolimskiej w 70. roku w ogromnym stopniu wpłynął na kształt religii żydowskiej. W gruzach legła najważniejsza instytucja judaizmu, zaczęto więc poszukiwać nowych form praktykowania religijności. Nastąpił kres judaizmu biblijnego, skoncentrowanego właśnie wokół świątyni. W duchowej historii Żydów rozpoczął się nowy okres. Nadano mu miano judaizmu rabinicznego. Rabini, w większości potomkowie dawnych faryzeuszy, około …

W rytm muzyki starożytnego Izraela

Może się uważać za szczęściarza ten, komu podczas wizyty w Izraelu udało się przeżyć niezwykły wieczór – spotkanie z Beduinami. Te koczownicze plemiona arabskie żyją jeszcze na pustynnych i górzystych terenach dawnej Palestyny. Zajmują się głównie wypasem owiec. Zadziwiające, że nawet kilkudziesięcioosobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko zrozumiałym językiem i pielęgnować właściwe im …

Church and Synagogue (30-313 AD). Parting of the Ways

Church and Synagogue (30-313 AD). Parting of the Ways, European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, PETER LANG, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2019, ISBN:978-3-631-77543-1, pp. 560. PDF OF THE BOOK: CLICK HERE DESCRIPTION The separation of Church from Synagogue was not a one-time act, but a long-lasting, multi-layered, and diversified process. The …

Zbawienie

To było leniwe niedzielne popołudnie. Lipiec. Rok akademicki właśnie się skończył, więc udało mi się wyrwać nad polskie morze. Już pierwszego dnia pobytu rano odbyłem długi spacer wzdłuż brzegu, a po południu postanowiłem poznać pobliskie miejscowości. Choć minęła osiemnasta, słońce tkwiło jeszcze wysoko na niebie. Wszedłem do niewielkiego kościoła. I właśnie wtedy to usłyszałem. Déjà …

New translations of the Bible and biblical commentaries in Poland

In the first part of this paper I will present the most recent translations of the Bible into Polish, and in the second part we will focus on contemporary Polish biblical commentaries. The caesura for this presentation is 1999, the year of the publication of the fifth edition of the Millennium Bible, which has become …