Dar języków w Dziejach Apostolskich

fot. M. Rosik Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół wieczernika. Chrześcijanie podobno mieli ten przywilej, że nieprzerwanie do XVI wieku sprawowali tu Eucharystię. Pierwszym świadectwem pojawienia się daru języków w rodzącym się Kościele są wydarzenia, które miały miejsce w wieczerniku pięćdziesiąt …

Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy

Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy, Wydawnictwo eSPe, ISBN 978-83-8201-048-0, Kraków 2020, ss. 336. Redaktor prowadzący: Michał Wilk Adiustacja językowo-stylistyczna: Bernadeta Lekacz Korekta: Beata Szostak Redakcja techniczna i projekt okładki: Paweł Kremer Opis Trzydzieści kilka lat życia i publicznej działalności Jezusa z Galilei, Jego rewolucyjne nauczanie i dokonywane boską mocą cuda, a zwłaszcza Jego męka, …

Il sacrificio di Abele

fot. M. Rosik Rozpoczynamy cykl artykułów na temat biblijnych korzeni Eucharystii w oficjalnym czasopiśmie ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech. Wyrażam słowa podziękowania za zaproszenie na łamy czasopisma Pani Redaktor Lucianie Leone. Najwyższe słowa uznania należą się tłumaczce Annie Marx Vannini!  „Il sacrificio di Abele, preannuncio dell’Eucaristia”, Rinnovamento nello Spirito Santo 34 (2020) …

Dar języków pod lupą

Fenomenem daru języków obejmuje się różne zjawiska. Naturą tego obdarowania jest przemawianie przez osobę w języku, którego nigdy się nie uczyła. Niekiedy jest to jeden z rozpoznawalnych języków, którym posługuje się jakaś społeczność, częściej jednak termin „język” ma znaczenie figuratywne i nie może być zrozumiały przez nikogo, nawet przez osobę korzystającą z tego charyzmatu. Niektórzy …

T. Tułodziecki o Izraelu i Zachariaszu

fot. M. Rosik „Tułodziecki T., Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza, Scripta Theologica Thoruniensia 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 342, ISBN: 978-83-231-3363-6″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2020) 1, 341-344.

Postać Maryi w kontekście statusu żydowskich kobiet w Palestynie I wieku

fot. M. Rosik W ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej w teologii biblijnej wzrasta zainteresowanie żydowskimi korzeniami chrześcijaństwa. Zaczęło się od tzw. third quest, czyli trzeciego etapu poszukiwań „Jezusa historycznego”[1]. Badacze zainteresowali się wówczas postacią Jezusa w kontekście judaizmu biblijnego i żydowskich zwyczajów religijnych. Równocześnie coraz bardziej rozwijał się nurt badań zwanych parting of the ways, analizujących …

Ofiara Melchizedeka

fot. M. Rosik Opisując dzieje Abrahama, ojca narodu wybranego, autor Księgi Rodzaju relacjonuje wydarzenie, która stanowi jedną z pierwszych starotestamentowych zapowiedzi Eucharystii. Chodzi o spotkanie Abrama z niejakim Melchizedekiem po wyprawie wojennej królów mezopotamskich: „Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, …

C. Mitch and E. Sri about the Gospel of Matthew

fot. M. Rosik „C. Mitch, E. Sri, Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tłum. E. Litak, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2019, ISBN 978-83-7906-268-3, ss. 428″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2020) 1, 295-297 Polub stronę na Facebook

Podróże biblijne

fot. M. Rosik Jedno z najbardziej znanych dzieł Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zdobi boczną kaplicę kościoła Santa Maria del Popolo w Rzymie. Nosi ono tytuł „Nawrócenie świętego Pawła”. Faktycznie centralną postacią malowidła jest nie apostoł, lecz koń, na którym Paweł (po hebrajsku Szaweł) podróżować miał do Damaszku. Dzieło jest przedstawieniem sceny zanotowanej przez Łukasza ewangelistę …

Hiob – ziarno wrzucone w ziemię?

fot. M. Rosik Urodzony w 1935 roku amerykański rabin Harold Kushner jest autorem przejmującej książki, zatytułowanej Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom (Poznań 1998). Książka powstała po śmierci jego jedenastoletniego syna, którego nie udało się wyleczyć, i jest owocem refleksji o ludzkim cierpieniu, zwłaszcza tym niezasłużonym, a także roli, jaką w takich sytuacjach odgrywa …

Ofiara Abla

fot. M. Rosik Celem pielgrzymów przybywających do Damaszku jest nie tylko odwiedzenie miasta, które było świadkiem przylgnięcia do Chrystusa Szawła z Tarsu. Jest nim także odwiedzenie symbolicznego grobu Abla, zabitego przez własnego brata. Dlaczego chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, chcą odwiedzić tradycyjny grób jednego z pierwszych bohaterów Starego Testamentu? Bo w liturgii chrześcijańskiej śmierć Abla widziana …

Moc z wysoka

fot. M. Rosik Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół Wieczernika. Chrześcijanie podobno mieli ten przywilej, że nieprzerwanie do XVI wieku sprawowali w nim Eucharystię. Właśnie z tym miejscem związane jest pierwsze świadectwo pojawienia się daru języków w rodzącym się Kościele pięćdziesiąt …

Adoracja Najświętszego Sakramentu

fot. M. Rosik „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9) – wyjaśniał niegdyś Jezus apostołom. Trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu tu nic innego, jak zanurzanie się w Bożej obecności. Być blisko Boga, pozwolić Mu ogarnąć się klimatem świętości, atmosferą ciszy, prostotą obecności – oto adoracja Najświętszego Sakramentu. Czas na adoracji można spędzać w …