Ciało Chrystusa

fot. M. Rosik Do przyjęcia Ciała Chrystusa podczas Mszy świętej bezpośrednio przygotowujemy się już od momentu przeistoczenia. Tuż po śpiewie „Święty” kapłan przyzywa Ducha Świętego przed najważniejszym momentem Eucharystii: przed konsekracją. Stajemy wobec tajemnicy przeistoczenia chleba i wina w prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusa. Przy wypowiadaniu słów wymówionych przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, dokonuje …

Oczekując miłosierdzia

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy, Wydawnictwo Naukowe CHAT, Warszawa 2020, ISBN 978-83-60273-53-1, ss. 459. [współautor: K. Wojciechowska]. Skład i projekt okładki: M. Wilk Korekta: W. Frankiewicz Tłumaczenie „Summary”: M. Konopko OPIS W historii egzegezy List św. Judy bardzo często był komentowany w korelacji z listami Piotra, zwłaszcza z Drugim Listem pierwszego biskupa …

Sto pięćdziesiąt trzy

fot. z czasopisma M. Rosik „Sto pięćdziesiąt trzy”, Galilea 10 (2020) 17-21. „Sto pięćdziesiąt trzy”, Galilea 17 (2022) 123-125. Polub stronę na Facebook

Nadzieja zbawienia wiecznego. Dla kogo?

fot. M. Rosik Kiedy biblista metodologicznie podejmuje pracę badawczą nad określoną ideą, zazwyczaj pierwszym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich miejsc, w których pojęcie określające tę ideę pojawia się w Biblii. Następnie wyszukuje te fragmenty, w których interesująca go idea jest obecna, choć samo pojęcie ją określające się nie pojawia. Po analizie egzegetycznej obydwu grup tekstów …

Przebieg wieczerzy paschalnej (II)

fot. M. Rosik Po wychylenia z apostołami trzeciego rytualnego kielicha wina Jezus nakazuje im: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Pamięć w świecie żydowskim to nie chłodne, intelektualne wzmiankowanie dawnych wydarzeń; to przede wszystkim żywe zaangażowanie emocjonalne. W tej perspektywie semicką ideę pamiątki w miarę trafnie oddaje włoski czasownik „pamiętać”. Ricordare, to tyle co „powtórnie – …

Wielka Sobota

fot. M. Rosik Tuż przed naszą erą, a także u początków czasów chrześcijańskich w Palestynie stosowano praktycznie dwa rodzaje grobów: były to groby kopane w ziemi, oraz groby drążone w skale na wzór izby. Wchodząc do nich, należało się pochylić. Niekiedy zawierały przedsionek, który prowadził do kilku komnat grobowych. W komnatach znajdowały się kute w …

Wigilia Paschalna

Nie ma innego rozwiązania problemu grzechu, jak tylko przyjęcie dzieła dokonanego przez Jezusa w czasie męki, śmierci i zmartwychwstania. On jest „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2). „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego …

NIEDZIELA PALMOWA A

Osioł i Król Był genialnym pisarzem i utalentowanym pilotem. Gdy miał dwanaście lat, swojemu rowerowi przyprawił skrzydła, bo myślał, że tak wzniesie się w powietrze. Miłośnik przygód, Antoine de Saint-Exupéry poczynił w swej powieści, która jest jednocześnie traktatem filozoficznym zatytułowanym „Twierdza”, ciekawą uwagę: Nic nie ma sensu, jeśli nie angażuje naszego ciała i umysłu. Przygoda …