Teologia Nowego Testamentu, t. III, Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków

Teologia Nowego Testamentu, t. III, Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków
Bibliotheca Biblica
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być – i z konieczności jest – w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.

W tomie trzecim zaprezentowano Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.

Autorzy: ks. Jan Załęski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. Ewa Józefa Jezierska – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Dariusz Kotecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. Jan Klinkowski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Mariusz Rosik – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Stefan Szymik – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Franciszek Mickiewicz SAC – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

 

Spis treści

1. Obraz Boga – Ojca (J. Załęski)

2. Chrystologia (E. Jezierska)

3. Pneumatologia (D. Kotecki)

4. Eklezjologia (J. Klinkowski)

5. Eschatologia (M. Rosik)

6. Antropologia (S. Szymik)

7. Zagadnienia etyczne (F. Mickiewicz)