Teologia Nowego Testamentu, t. II, Dzieło Janowe

Teologia Nowego Testamentu, t. II, Dzieło Janowe
Bibliotheca Biblica
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być – i z konieczności jest – w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.

Tom drugi omawia myśl teologiczną św. Jana, A więc teologię Ewangelii Janowej, trzech listów apostoła oraz Apokalipsy. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.

Autorzy: ks. Mirosław Stanisław Wróbel – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Joanna Jaromin – Uniwersytet Opolski i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Ryszard Kempiak SDB – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Henryk Witczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Józef Kozyra – Uniwersytet Śląski w Katowicach, ks. Mariusz Rosik – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Artur Malina – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

 

Spis treści

1. Obraz Boga – Ojca (M. Wróbel)

2. Chrystologia (J. Jaromin)

3. Pneumatologia (R. Kempiak)

4. Eklezjologia (H. Witczyk)

5. Eschatologia (J. Kozyra)

6. Mariologia (M. Rosik)

7. Zagadnienia etyczne (A. Malina)