Trwali jednomyślnie na modlitwie

Konferencja wygłoszona podczas czuwania w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego we Wrocławiu (ok.2015 rku).

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest modlitwa.

Zapraszam!