Cztery filary Kościoła

Nauka apostołów

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest nauczanie apostołów i ich następców.

Wspólnota

Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny są więzy wspólnotowe.

Łamanie chleba

Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest także Eucharystia.

Modlitwa

Gdy Duch Święty zstępuje na rodzący się Kościół, przynagla wiernych do głębokiego życia modlitewnego. Co więcej, jest to modlitwa wspólnotowa. Co się dzieje, gdy wierzący w Chrystusa trwają jednomyślnie na modlitwie?