Uzdrowienia – czy dla wszystkich? (2)

Jezus nie mógł uczynić wielu cudów w rodzinnym Nazarecie z powodu braku wiary mieszkańców miasta. Uzdrowił tam jedynie kilku chorych. Czy Bóg rzeczywiście chce uzdrowić wszystkich, a jedynie nasz brak wiary krzyżuje Mu plany?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.