Uzdrowienia – czy dla wszystkich? (1)

Postawa Jezusa wobec choroby była zawsze jednoznaczna. Nikomu nie powiedział: Ni mogę cię uzdrowić, bo mój Ojciec pobłogosławił cię chorobą. Czy uzdrowienia są dla wszystkich?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.