W Duchu Świętym

Potrzebujemy Go wszyscy! Niech więc Duch Święty, który cieniem okrył Niepokalaną, by uczynić Ją Matką Syna Bożego, ten sam, który zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, podczas gdy Jan zanurzał Go w wodach Jordanu, a potem wypełnił żarem ewangelizacji serca apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy darzy wszystkich Czytelników tego bloga „pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!” (2Tes 3,16).

Dar języków. Dyskusja

Konferencje, Video, W Duchu Świętym

fot. archiwum M. Rosik Szkoła Duchowości Charyzmatycznej 1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że…

Czytaj dalej »

Dar języków

Konferencje, Video, W Duchu Świętym

fot. archiwum M. Rosik Wykład w ramach Szkoły Duchowości Charyzmatycznej Zaczerpnięta z Biblii nazwa „dar języków” obejmuje kilka zjawisk. Utarło się nazywać darem języków formę modlitwy, a więc mowę, której adresatem jest Bóg. W ruchu charyzmatycznym nazwę tę stosuje się także do przesłania, którego adresatem może być pojedynczy człowiek lub wspólnota wierzących. Darem języków bywa…

Czytaj dalej »

Historia ruchu charyzmatycznego

Konferencje, Video, W Duchu Świętym

Odchodząc do Ojca Jezus obiecuje apostołom, że ich przepowiadaniu towarzyszyć będą nadprzyrodzone znaki: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi…

Czytaj dalej »

TAK JAK NA POCZĄTKU

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

fot. archiwum M. Rosik W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się…

Czytaj dalej »

ZŁOTY JUBILEUSZ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

Serdecznie zapraszam do obejrzenia zapisu obchodów Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Wrocławskiej i wysłuchania świadectw o potężnym działaniu Ducha Świętego: tutaj. Spotkanie odbyło się w piątek, 17 lutego 2017 roku. Dokładnie pięćdziesiąt lat temu 17 lutego też był piątek. To właśnie wtedy rozpoczął się słynny „weekend w Duquesne”, który przyniósł narodziny Katolickiej…

Czytaj dalej »

POD NUMEREM 312

Strefa Biblii, W Duchu Świętym

Katheleen Scott była nastolatką, gdy trafiła do misji przy Azusa Street 312 w Los Angeles. Za chwilę miało rozpocząć się spotkanie modlitewne, więc ludzie powoli schodzili się do pomieszczenia na piętrze, które zamieniono w kaplicę. Katheleen już tam była. Gdy tylko zobaczyła jednego z mężczyzn, który pojawił się w budynku misji po raz pierwszy, wstała,…

Czytaj dalej »

UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Audio, Konferencje, W Duchu Świętym

Są tacy chrześcijanie, którzy utrzymują, że grzeszne życie przodków może skutkować bezpośrednim wpływem złych duchów na następne pokolenia, a także powodować choroby, złe stany psychiczne, depresję czy skłonność do popełniania tych samych grzechów, które popełniali owi przodkowie. Zwolennicy takich tez powołują się na zapowiedź Bożej kary „do trzeciego i czwartego pokolenia” (Wj 20,5; 34,7; Lb…

Czytaj dalej »