W swoim nauczaniu Jezus często sięga po metaforę. Metafora jest wyrażeniem, w którego obrębie następuje zmiana znaczenia. Zmienione, czyli metaforyczne znaczenie bazuje na znaczeniach znanych. Obraz zaczerpnięty z obserwacji życia służy Jezusowi do ilustracji różnych prawd Jego nauczania. Obraz dotyczy najczęściej świata natury bądź typowych w Palestynie I wieku relacji międzyludzkich. Niekiedy, aby właściwie odczytać metaforę, należy lepiej poznać kontekst kulturowy i społeczny Palestyny I wieku.