Co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Oboje należą do siebie, ale są różni od siebie. W czym się różnią? Pierwszy moment to moment pewnego obdarowania. Otóż zasadniczo mężczyzna stworzony jest po to, aby kobietę obdarować poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast kobieta stworzona jest po to, aby mężczyznę obdarować czułością, ciepłem. Różnica druga to przeżywanie świata emocjonalnego. Różnica trzecia to różnica w sposobie myślenia. Myślenie mężczyzny przypomina taki logiczny wywód. Natomiast kobieta posługuję się czymś, co psychologowie nazywają inteligencją emocjonalną. Czwarta różnica dotyczy sposobu widzenia świata. Mężczyzna lubi schemat, kobieta bardzo dobrze widzi szczegóły. Ostatnia wreszcie różnica dotyczy odbioru świata.