Jan udziela chrztu nawrócenia. Oczywiście Jezus jako bezgrzeszny takiego chrztu nie potrzebował. Rodzi się więc pytanie o znaczenie tego wydarzenia.

Częściową odpowiedź znajdujemy w samym tekście narracji. Jezus tłumaczy Janowi, iż „godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Staje się jasne w ten sposób, że przyjęcie chrztu przez Jezusa jest wolą Ojca. Należy widzieć w fakcie chrztu Jezusa motyw uniżenia. Ewangeliści zgodnie stwierdzają, że Jezus jest większym od Jana, a jednak uniża się przed nim. Dla ludzi żyjących w klimacie starożytnej kultury śródziemnomorskiej, wrażliwej na honor i poniżenie, był to znak niezwykłej pokory i gotowości podjęcia misji.