Sara i Abraham (III)

Relacja Sary i Abrahama, których historię poznajemy w Księdze Rodzaju, z pewnością nie należy do modelowych i nie można jej uznać za wzór dla współczesnych małżeństw. Jest w tej relacji jednak sporo elementów, które mogą nas inspirować. Niezwykle ciekawe może być prześledzenie historii Abrahama pod kątem obyczajowym. Popatrzmy, że są tam ukazani ludzie w realnym, prawdziwym …

Sara i Abraham (II)

W życiu Abrahama i Sary Boże interwencje były bardzo wyraźne, Bóg objawił się Abrahamowi bezpośrednio, o czym możemy przeczytać w Księdze Rodzaju. Znamy dwie historie, kiedy to Abram, później Abraham, oddaje swoją żonę obcym mężczyznom. Pierwsza z nich dzieje się na dworze faraona, wówczas to Abram mówi do Sary, żeby nikomu nie zdradzała, że jest …

Sara i Abraham (I)

Sara i Abraham to kolejna para, której będziemy przyglądać się w „Biblijnych romansach… i nie tylko”. Ich historia rozpoczyna się w jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju. On, wybrany przez Boga patriarcha, człowiek wielkiej ufności. Ona, urodziwa kobieta, wierna towarzyszka i silne wsparcie. Wystawieni na próbę wiary i posłuszeństwa, doświadczeni cierpieniem niepłodności. Abraham stoi u samego początku …

Ewa i Adam (III)

Po grzechu Adama i Ewy ich relacja między sobą, ale także w odniesieniu do Boga, bardzo się zmieniła. Zniknęło zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Grzech Adama i Ewy rzutuje na całą ludzkość, ale kiedy Pan Jezus przyszedł na świat i odkupił nasze grzechy, w pierwszych Kościołach chrześcijańskich próbowano przywrócić pierwotny porządek. Pan Jezus otoczony był przez …

Ewa i Adam (2)

Szczęśliwi i żyjący w miłości i bliskości Boga Adam i Ewa, tracą raj, gdy dopuszczają się grzechu. Odkrywają wówczas, że są nadzy i chowają się przed Stwórcą. Ich nagość niesie za sobą bezbronność. Zwróćmy uwagę, że jedną z konsekwencji grzechu pierwszych rodziców była utrata poczucia bezpieczeństwa i to jest dość istotne. Kiedy czytamy opis upadku …

Ewa i Adam (I)

Czy doświadczenia par biblijnych mogą przełożyć się na nasze życie? Odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwać dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik w audycji „Biblijne romanse… i nie tylko”. Pierwszą parą, jakiej się przyglądają, jest związek Adama i Ewy. Bohaterowie pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Pierwsi ludzie, pierwsi małżonkowie, pierwsi rodzice i pierwsi grzesznicy. …