Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8)

Na ulicach Copacabana, Boliwia (fot. M. Rosik) Psalm 8 stanowi mądrościowy hymn będący pochwałą Stwórcy, wrażający admirację dla Niego i jednocześnie ukazujący wyjątkową pozycję człowieka w całym dziele stworzenia. Ideowo psalmista buduje utwór na zasadzie „trójkąta”, którego bokami są Bóg, człowiek i stworzenie. Głównym protagonistą jest Bóg, człowiek jest miarą ukazaną w odniesieniu do Boga …

Szczęśliwy, kto roztrzaska o skałę twoje małe dzieci!

Rozbijając dzieci o skałę Pomysłowość psalmisty co do źródeł szczęścia przewyższa o głowę scenariusze dzisiejszych horrorów. Obraz roztrzaskujących się o twarde skały dziecięcych główek jest nawet bardziej wymowny niż potępiana przez twórców demokracji praktyka pozostawiania schorowanych niemowląt na wzgórzach Tajgetos. W końcu mieszkańcy Sparty porzucali dzieci na pastwę dzikich zwierząt i niepogody, ale nie lubowali …

Szczęście

fot. M. Rosik „Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mi mecie” – pisał Paweł do Filipian. źródło: Żywe Słowo, Wydawnictwo eSPe

Monety Jezusa

Jakimi monetami posługiwał się Jezus? Czy rzymska waluta była powszechna w Palestynie I wieku? Czy wolno było płacić podatek świątynny monetami z wizerunkiem cesarza?

Psalm 110

Psalm 110 1 Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy». 2 Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: «Panuj wśród swych nieprzyjaciół! 3 Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem». 4 Pan przysiągł i …

Pokój daję wam

fot. M. Rosik Żydzi pozdrawiają się na co dzień zawołaniem „Szalom!”. Co rozumieją pod tym terminem? Jak należy rozumieć biblijną ideę pokoju? Polub stronę na Facebook

Pocieszycielka migrantów

Grota Mleczna, Betlejem (fot. M. Rosik) Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała dziś, że Papież Franciszek postanowił wprowadzić do Litanii Loretańskiej ku czci Najświętszej Maryi Panny nowe wezwania. Jedno z nich brzmi „Pocieszycielko migrantów”. Czy są ku temu podstawy biblijne? Oczywiście. Zapraszam do refleksji! *** Egipcjanie zwykli mawiać: „Każdy boi się czasu, ale …

Matka Mistycznego Chrystusa

Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką. Paweł VI Odwiedziny przy grobie Racheli niedaleko Betlejem są dla mnie zawsze ogromnym przeżyciem. Jako przewodnik oprowadzający pielgrzymów po Ziemi Świętej mam okazję być tam kilka …

Czemu Arka Przymierza?

fot. M. Rosik W Litanii Loretańskiej nazywamy Maryję arką przymierza. Dlaczego taki tytuł? Jakie jest jego znaczenie? I co Maryja ma wspólnego ze starotestamentalną arką? Polub stronę na Facebook

Prawo odwetu i miłość nieprzyjaciół

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela”  Biblijne sformułowanie „oko za oko, ząb za ząb” to jedna z form starożytnego prawa odwetu. Czy jednak jest tylko biblijne? Okazuje się, że nie. Na długo zanim powstał Pięcioksiąg, zostało ono zapisane w Kodeksie Hammurabiego: „Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. […] Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, …

CZY MOŻNA NIE WIERZYĆ Z RADOŚCI?

Tekst ilustrowany zdjęciami z Lalibeli w Etiopii, miasta podziemnych kościołów (fot. M. Rosik) Łukaszowy opis chrystofanii w wieczerniku (Łk 24,36-49) pozwala na wydobycie z tekstu informacji o darach, które Zmartwychwstały przekazuje swoim uczniom. Spojrzenie na tekst pod tym kątem nie jest oczywiście jedynym możliwym, jednak wydaje się, że właśnie Łukaszowa relacja pozwala na pewną systematyzację …