Po co mi w życiu Jezus?

Co Pismo Święte mówi o spotkaniu człowieka z Jezusem? Co może mi dać żywa relacja z Bogiem? Jaką moc ma Jezus? Czy wiara pomaga w życiu? Jak modlitwa może zmienić moje życie? Czy odpuszczanie grzechów może pomóc w uzdrowieniu? Czy Jezus może mnie uzdrowić? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania przyglądając się spotkaniu Jezusa z …

W Trójcy jedyny

Jakie są biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej? Dlaczego Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach? Co to znaczy Bóg w Trójcy jedyny? Kto był pierwszy w Trójcy Świętej? Czy każda Osoba w Trójcy brała udział w stworzeniu świata? Jak utrzymywać relację z Bogiem w trzech Osobach? Co dogmat o Bogu Trójjedynym może wnieść do …

Czy Jezus pokona chorobę?

Dlaczego cierpimy, skoro Jezus pokonał śmierć na krzyżu? Jaki jest sens cierpienia? Czy Bóg może mnie uzdrowić? Dlaczego Bóg nie uzdrawia każdego? Jaki jest sens modlitwy o uzdrowienie? Kiedy Bóg pokona całkowicie nasze cierpienie i choroby? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

O przekładach Biblii – dyskusja panelowa

Panel dyskusyjny tłumaczy Biblii! Tego jeszcze nie było! Niesamowita okazja zobaczyć i posłuchać osób, które są aktywnie zaangażowane i odpowiedzialne za powstanie 4 różnych przekładów Biblii na język polski: Biblii Tysiąclecia, Biblii Towarzystwa Świętego Pawła, Biblii Ekumenicznej i Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Szczecińskiego Tygodnia Reformacji w październiku 2023 roku. …

Jak zbudować dom na skale?

Co to znaczy budować dom naszej wiary na skale? Jak w trudnościach odnajdywać siłę w Bogu? W jaki sposób naśladować Jezusa i szukać woli Bożej? Które cytaty z Pisma Świętego podnoszą na duchu? Jak rozwijać się duchowo i owocnie wzrastać w Kościele? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Co to znaczy wziąć swój krzyż?

Co to znaczy wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa? Czy nasze cierpienia i choroby to właśnie nasze krzyże? Dlaczego cierpimy, czy choroby pochodzą od Boga? Do czego zachęca nas Chrystus, mówiąc o wzięciu swojego krzyża i pójściu za Nim? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Mieć Ojca i Syna – struktura, główna idea teologiczna oraz zasada hermeneutyczna Drugiego Listu Jana

Autorzy: K. Wojciechowska, M. Rosik  Abstrakt Drugi List Jana należy do najrzadziej komentowanych pism Nowego Testamentu, przy czym zdecydowana większość komentarzy ma charakter linearny. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę spojrzenia strukturalnego na tę krótką księgę. Po omówieniu proponowanych przez badaczy struktur listu (część pierwsza) zaproponowali własną strukturę księgi, dzięki której udało się wyłonić główną ideę …

Sakramentalny wymiar Jezusowego gestu obmycia nóg?

Jezus nie zamierzał ustanowić chrześcijaństwa jako odrębnej religii Jeszcze do niedawna badacze przyjmowali tradycyjny obraz wyłaniania się chrześcijaństwa z religii żydowskiej, obraz, który można by streścić następująco: Jezus był Żydem i adresował swoje przesłanie do swych żydowskich naśladowców i zwolenników, którzy utworzyli „pierwotne chrześcijaństwo” jako jedno z ugrupowań w „judaizmie”, podobnie jak faryzeusze czy esseńczycy. …

Jak kochać, gdy nie mam siły?

Co to jest miłość? Jak ją okazywać? Jaką rolę w miłości odgrywają uczucia, akceptacja, tolerancja? Które przykazanie jest najważniejsze i jak je realizować? Dlaczego Jezus w swoim nauczaniu nie zatrzymuje się na słowach „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, ale idzie dalej? Jak okazywać miłość tym, którzy nie są nam życzliwi, jak mądrze rezygnować ze …

Kwestia chrześcijańska w środowisku Jabne pod koniec I w. po Chr.?

Streszczenie: Autor artykułu stawia pytanie, czy w środowisku Jabne pod koniec I stulecia podejmowano kwestię chrześcijańską. W celu znalezienia odpowiedzi stara się ustalić na podstawie źródeł, co wydarzyło się w akademii w Jabne w tym czasie (1). W literaturze dotyczącej tej problematyki wyczytać można, że w Jabne odbył się synod, który ustalił kanon świętych ksiąg …

Jak przebaczyć?

Jak przebaczyć? Czym jest przebaczenie, do jakiego wzywa nas Jezus? Jakie są kroki, by prawdziwie przebaczyć? Jakie znaczenie w przebaczeniu mają emocje? Czy warto za wszelką cenę dążyć do pojednania? Jakie znaczenie w relacji z Bogiem mają relacje z innymi ludźmi? Co robić, gdy ktoś odrzuca próbę pojednania? Kiedy rozmawiać, a kiedy milczeć? Zapraszamy na …

Relacja Tradycji Kościoła do Pisma Świętego

Wyobraźmy sobie Pawła, który przybył do Koryntu podczas swojej drugiej podróży misyjnej i spędził tu osiemnaście miesięcy w latach 51-52 po Chr. Łukasz relacjonuje: „Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał …

Dawca wiary, nadziei i miłości

Pawłowy „Hymn o miłości” jest jednym z niezwykle pięknych przykładów liryki o charakterze religijnym. Przypomina on znane w starożytności elogia (napisy lub mowy pochwalne) i enkomiony (pieśń na cześć herosa lub zwycięscy igrzysk). Charakterystyczne dla tych gatunków jest wyliczanie cnót głównego bohatera, z pominięciem wszelkich negatywnych szczegółów z życia. Działania Ducha Świętego nie należy ograniczać …

Kult obrazów?

Dekalog, czyli 10 przykazań zna każdy z nas. Ale czy wszyscy chrześcijanie postrzegają i tak samo liczą przykazania? Co z zapisem: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” (Wj 4, 20)? Czy to …

Potężniejszy niż dynamit

Dla portalu Aleteia „Otrzymaliśmy Ducha, który jest mocą potężniejszą niż dynamit” – mówi ks. prof. Mariusz Rosik: biblista, teolog i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W naszej rozmowie dzieli się osobistym doświadczeniem mocy Ducha Świętego, a także  radzi, jak nawiązać z Nim kontakt i po czym konkretnie rozpoznawać Jego działanie. *** Magdalena Prokop-Duchnowska: …