Jak przebaczyć?

Jak przebaczyć? Czym jest przebaczenie, do jakiego wzywa nas Jezus? Jakie są kroki, by prawdziwie przebaczyć? Jakie znaczenie w przebaczeniu mają emocje? Czy warto za wszelką cenę dążyć do pojednania? Jakie znaczenie w relacji z Bogiem mają relacje z innymi ludźmi? Co robić, gdy ktoś odrzuca próbę pojednania? Kiedy rozmawiać, a kiedy milczeć? Zapraszamy na …

Księga Barucha. Wprowadzenie

Księga, która jest de facto zbiorem różnych modlitw i poematów o treści religijnej, przypisywana jest sekretarzowi Jeremiasza, Baruchowi. Przypuszcza się, że powstała ona w II w. przed Chr. po hebrajsku. Księga nie przetrwała po hebrajsku. Vlg i niektóre rękopisy LXX włączają w jej treść także apokryficzny List Barucha, który zasadniczo występuje w LXX jako osobna …

Porcja chleba

W filmie poruszono zagadnienie sposobu przyjmowania Komunii Świętej – na rękę i do ust. Przedstawiono dyskusję na ten temat z grupami parafialnymi z wielu miejsc naszego kraju. Zaprezentowano różne opinie wiernych, między innymi uczestników Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”. Autorzy skupili się na wyłuskaniu przyczyny sporu panującego aktualnie w Kościele. W filmie przedstawiono oficjalne stanowisko Episkopatu, …

Lamentacje. Wprowadzenie

Ta niewielka księga funkcjonuje pod wieloma nazwami. W BH określana była Eka (od pierwszego słowa) lub Qina (ze względu na metrykę), w LXX Threnoi, w Vlg – Threni lub Lamentationes. Lamentacji jest pięć, z czego cztery zbudowane są na zasadzie akrostychu, czyli każdy z wierszy rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Pieśni opłakują klęskę …

Relacja Tradycji Kościoła do Pisma Świętego

Wyobraźmy sobie Pawła, który przybył do Koryntu podczas swojej drugiej podróży misyjnej i spędził tu osiemnaście miesięcy w latach 51-52 po Chr. Łukasz relacjonuje: „Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał …

Dawca wiary, nadziei i miłości

Pawłowy „Hymn o miłości” jest jednym z niezwykle pięknych przykładów liryki o charakterze religijnym. Przypomina on znane w starożytności elogia (napisy lub mowy pochwalne) i enkomiony (pieśń na cześć herosa lub zwycięscy igrzysk). Charakterystyczne dla tych gatunków jest wyliczanie cnót głównego bohatera, z pominięciem wszelkich negatywnych szczegółów z życia. Działania Ducha Świętego nie należy ograniczać …

Kult obrazów?

Dekalog, czyli 10 przykazań zna każdy z nas. Ale czy wszyscy chrześcijanie postrzegają i tak samo liczą przykazania? Co z zapisem: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” (Wj 4, 20)? Czy to …

Władza przekazana Piotrowi

Na postać Piotra, który podczas spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem dokonuje cudownego połowu ryb (21,1-14), a następnie otrzymuje władzę pasterską (21,15-19), spojrzeć należy przez pryzmat ukazywania jego postaci w całej tradycji ewangelicznej. Był rybakiem, człowiekiem ciężkiej pracy. Niejednokrotnie pewnie zasiadał nad błękitną taflą Jeziora Galilejskiego, by wziąć w swe dłonie sieci potrzebujące naprawy. Setki razy wypływał …

Usłyszeć Boga

Prorok Amos był zwykłym pasterzem owiec. Na osiem wieków przed Chrystusem, Bóg skierował do niego takie oto słowa: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą …

Jak i kiedy działa Duch Święty?

Jak działa Duch Święty? Kiedy to robi? Duch Święty jest Osobą Boską, którą często najmniej znamy. Wiemy, że podczas Chrztu Jezusa w Jordanie Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy, wiemy, że zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków. Ale co więcej? Jak Duch Święty działa w życiu każdego i każdej z nas? Otrzymaliśmy „Ducha mocy …

Czy chrześcijanin może być bogaty?

Czy katolik może być bogaty materialnie? Co Biblia mówi na temat bogactwa, finansów? Czy dobrze jest być bogatym? „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” – o co chodzi w tym ewangelicznym przykładzie? W nowym komentarzu biblijnym ks. Mariusz Rosik porusza kwestie związane z tym tematem. Posłuchaj. Możesz dostać …

Dlaczego Komunia święta to Ciało Chrystusa?

Maj to czas pierwszych Komunii Świętych. Często zastanawiamy się, jaki prezent na pierwszą Komunię Świętą podarować bliskiemu nam dziecku, w co się ubrać, gdzie zorganizować przyjęcie. Tymczasem warto pochylić się nad istotą tego sakramentu. Czym jest Komunia Święta? Dlaczego przyjmujemy Ciało Chrystusa, a nie tylko Jego symbol? Co na ten temat powiedział sam Jezus? Posłuchaj …

Kto odpuszcza grzechy?

Kiedy Jezus ukazał się apostołom w wieczerniku w niedzielę zmartwychwstania, rzekł do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Wydarzenie to jest konstytutywne dla sakramentu zwanego sakramentem pojednania. Najbardziej powszechne określenie sakramentu głosi, że jest on „widzialnym znakiem niewidzialnej łaski”. Kto przyjmuje sakrament, ten …

Niepokalane Poczęcie w Biblii?

Niepokalane Poczęcie Maryi to jeden z dogmatów maryjnych w Kościele katolickim. Co Biblia mówi o Niepokalanym Poczęciu Maryi? Jakie fragmenty Pisma Świętego je potwierdzają? Co oznacza słowo kecharitomene i dlaczego jest tak ważne w kontekście Maryi? Co to znaczy, że Maryja jest pełna łaski? „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę” – powiedział Bóg do węża …

Księga Jeremiasza. Wprowadzenie

Księga, której ostateczna redakcja przypada na czasy niewoli babilońskiej, obejmuje historię powołania Jeremiasza (1), księgę gróźb (2,1-25,14), zapowiedzi pocieszające naród wybrany (26,1-35,19), biografię proroka (36,1-45,5) oraz mowy przeciw narodom (46,1-51,64), a także historyczny dodatek końcowy (52). W dziele znalazło się wiele prorockich gatunków literackich, z których na czoło wysuwa się rib, gatunek, który jest formą …