XXXII Niedziela w ciągu roku A

W starożytnym Izraelu małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu, któremu towarzyszyć musiał pisany dokument. Formuła zawarcia małżeństwa brzmiała mniej więcej tak: „Ona będzie moją małżonką, a ja będę jej mężem, począwszy od dzisiaj aż na wieki”. W wigilię dnia zaślubin pan młody wraz ze swoimi przyjaciółmi udawał się do domu ojca pani młodej. Przyodziany w …

O prymacie biskupa Rzymu … w Rzymie

Kościół posiada widzialną strukturę, na czele której u początku stał Piotr, pierwszy z apostołów, a potem jego następcy. Argumentów biblijnych przemawiających za tą tezą jest kilka. Ewangelie zawierają tak zwane teksty prymacjalne, które dostarczają argumentów za prymatem Piotra. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

W Trójcy jedyny

Jakie są biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej? Dlaczego Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach? Co to znaczy Bóg w Trójcy jedyny? Kto był pierwszy w Trójcy Świętej? Czy każda Osoba w Trójcy brała udział w stworzeniu świata? Jak utrzymywać relację z Bogiem w trzech Osobach? Co dogmat o Bogu Trójjedynym może wnieść do …

Apokalipsa. Wprowadzenie

Autorstwo księgi przypisuje się apostołowi Janowi, który był jednym z uczniów Jezusa, bądź też osobie należącej do tzw. szkoły Janowej. Historia powstania Apokalipsy owiana jest tajemnicą, wiadomo jednak, że księga została napisana pod koniec I wieku po Chr. (prawdopodobnie około 95 roku) lub na początku II wieku. Jan przebywał na wygnaniu na wyspie Patmos, gdy …

Księga Malachiasza. Wprowadzenie

Nazwa księgi  wywodzi się od hebrajskiego imienia Malachi, co oznacza „mój posłaniec”. Autor księgi jest nieznany, ale powszechnie uważa się, że powstała w latach 500-450 p.n.e., po powrocie Izraelitów z wygnania babilońskiego. Księga Malachiasza skupia się na kwestiach kultowych i moralnych. Głównym jej tematem księgi jest krytyka Izraelitów za ich złe postępowanie i apel, aby …

Czy Jezus pokona chorobę?

Dlaczego cierpimy, skoro Jezus pokonał śmierć na krzyżu? Jaki jest sens cierpienia? Czy Bóg może mnie uzdrowić? Dlaczego Bóg nie uzdrawia każdego? Jaki jest sens modlitwy o uzdrowienie? Kiedy Bóg pokona całkowicie nasze cierpienie i choroby? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

O przekładach Biblii – dyskusja panelowa

Panel dyskusyjny tłumaczy Biblii! Tego jeszcze nie było! Niesamowita okazja zobaczyć i posłuchać osób, które są aktywnie zaangażowane i odpowiedzialne za powstanie 4 różnych przekładów Biblii na język polski: Biblii Tysiąclecia, Biblii Towarzystwa Świętego Pawła, Biblii Ekumenicznej i Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Szczecińskiego Tygodnia Reformacji w październiku 2023 roku. …

Johannesburg i Soweto – na tropie noblistów

Johannesburg jest największym miastem w Południowej Afryce i jednym z najważniejszych ośrodków ekonomicznych na kontynencie. Ma bogatą historię. W XIX wieku, Johannesburg zaczął się rozwijać jako centrum górnicze, gdy odkryto tam złoto. To przyciągnęło tysiące osadników, zarówno z innych części RPA, jak i z zagranicy. Wraz z rozwojem miasta, powstały dzielnice takie jak Soweto, które stało …

Jak zbudować dom na skale?

Co to znaczy budować dom naszej wiary na skale? Jak w trudnościach odnajdywać siłę w Bogu? W jaki sposób naśladować Jezusa i szukać woli Bożej? Które cytaty z Pisma Świętego podnoszą na duchu? Jak rozwijać się duchowo i owocnie wzrastać w Kościele? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Pretoria – stolica administracyjna RPA

Pretoria, stolica administracyjna Republiki Południowej Afryki, jest miastem o bogatej historii, pięknej architekturze i licznych atrakcjach turystycznych. Historia miasta sięga XIX wieku, kiedy to zostało ono założone przez Voortrekkerów – holenderskich kolonistów, którzy osiedlili się w regionie Transwal. Miasto nazwano na cześć Andriesa Pretoriusa, przywódcy Voortrekkerów. W 1860 roku Pretoria została uznana za stolicę Transwalu, niezależnego …

Co to znaczy wziąć swój krzyż?

Co to znaczy wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa? Czy nasze cierpienia i choroby to właśnie nasze krzyże? Dlaczego cierpimy, czy choroby pochodzą od Boga? Do czego zachęca nas Chrystus, mówiąc o wzięciu swojego krzyża i pójściu za Nim? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Księga Zachariasza. Wprowadzenie

Zachariasz był jednym z ostatnich proroków biblijnych. Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw dotyczących odbudowy Jerozolimy i przyjścia Mesjasza. Składa się z 14 rozdziałów. Jest podzielona na dwie części – pierwsza skupia się na proroctwach dotyczących odbudowy Jerozolimy po powrocie izraelskich wygnańców z Babilonii, a druga część dotyczy przyszłych wydarzeń, w tym przyjścia Mesjasza. …

Księga Aggeusza. Wprowadzenie

Aggeusz przemawiał do Izraelitów po powrocie z wygnania babilońskiego. Jego głównym zadaniem było zachęcenie Izraelitów do odbudowy świątyni jerozolimskiej, która została zniszczona przez Babilończyków. Księga Aggeusza składa się z czterech krótkich rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje słowa proroka Aggeusza, które on otrzymał od Boga, nakazujące odbudowę świątyni. Aggeusz przekazuje te słowa władcom Izraela, kapłanom i ludowi. …

Księga Sofoniasza. Wprowadzenie

Prorok Sofoniasz żył w VII wieku przed Chr. Księga oznaczona jego imieniem zawiera proroctwa, wizje i nauki proroka dotyczące Izraela i narodów pogańskich. Sofoniasz ostrzegał Izraela przed karą Bożą za grzechy, a także przepowiadał zbawienie i odrodzenie dla tych, którzy będą wierni Bogu. Historia powstania księgi Sofoniasza jest opisana we wstępie tego dzieła. Sofoniasz był prorokiem …

Zambia. W poszukiwaniu doktora Livingstone’a

David Livingstone był słynnym brytyjskim misjonarzem, badaczem i odkrywcą, który poświęcił swoje życie na badanie Afryki i rozszerzenie wpływów cywilizacji na ten kontynent. Jego pobyt w Zambii, zwłaszcza w mieście Livingstone, wiosce Mukuni i przy Wodospadach Wiktorii, jest nieodłączną częścią jego historii. Livingstone urodził się w Szkocji w 1813 roku i szybko okazało się, że …