Księga Habakuka. Wprowadzenie

„Węzłowym zagadnieniem księgi jest problem odpłaty Bożej, rozważanej w odniesieniu do Izraela i narodów obcych. Bóg, rządca świata i stróż sprawiedliwości, nie może pozwolić na triumf najeźdźcy oddanego bałwochwalstwu, a nawet bezbożnego. Jakkolwiek jest on w ręku Boga narzędziem kary na Izraela i narody obce, tym niemniej Izrael jest przecież narodem sprawiedliwym, Jego „pomazańcem”. Punktem …

Zimbabwe. W krainie Wodospadów Wiktorii

Wodospady Wiktorii, znane również jako „Dymiąca Woda”, są jednym z najbardziej spektakularnych cudów natury na świecie. Położone na rzece Zambezi, która stanowi granicę między Zimbabwe a Zambią, wodospady są jednym z najważniejszych miejsc turystycznych w Afryce. Historia odkrycia wodospadów rozpoczyna się w 1855 roku, kiedy słynny szkocki podróżnik i misjonarz, David Livingstone, dotarł do tego …

Księga Nahuma. Wprowadzenie

„Poetycki utwór Nahuma, odznaczający się logicznym układem treści, rozwija trzy zasadnicze myśli. Po krótkim wstępie, w którym napawa otuchą uciemiężony naród izraelski, przystępuje Nahum do właściwego sobie tematu, a mianowicie ogłoszenia Asyrii surowego wyroku. Przewodnią myślą teologiczną jest dla niego pomsta Boża nad krwawym i niesprawiedliwym ludem asyryjskim. Poczynając od 2,2 przedstawia Nahum realizację planu …

Księga Micheasza. Wprowadzenie

„Księga Micheasza wnosi ważne szczegóły do historii objawienia: o pochodzeniu i naturze Mesjasza, o Jego Matce, o oczyszczonej Reszcie, o przyszłym królestwie mesjańskim. W teologii została podkreślona szczególnie wszechmoc i sprawiedliwość Boża (wpływ Amosa) oraz miłość Boża, domagająca się wzajemności na mocy przymierza synajskiego” – ze wstępu do Biblii Tysiąclecia Polub stronę na Facebook

Botswana. W dorzeczu Zambezi i Chobe

fot. M. Rosik Botswana, kraj położony w samym sercu południowej Afryki, zachwyca pięknem natury. Jednym z najbardziej urokliwych miejsc do odwiedzenia jest Chobe National Park – jeden z największych i najbardziej różnorodnych parków narodowych w Afryce. Słynie przede wszystkim z niezwykłego bogactwa dzikiej przyrody. Można tu spotkać wiele gatunków zwierząt, w tym słonie, żyrafy, bawoły, …

Księga Jonasza. Wprowadzenie

„W przeciwieństwie do innych ksiąg prorockich Księga Jonasza nie zawiera ani mów i upomnień, ani wyroczni. Jest opowieścią o proroku, który najpierw przez zamierzoną ucieczkę na przeciwległy kraniec świata chce uwolnić się od powierzonej mu przez Pana misji prorockiej. A następnie, gdy pod presją nadzwyczajnych wypadków spełnia wreszcie posłannictwo Boże w Niniwie i osiąga niespodziewany …

Księga Abdiasza. Wprowadzenie

„Jak wynika z treści, Edom stanął po stronie wrogów Izraela i brał udział w pustoszeniu Ziemi Świętej i Jerozolimy. Brak wzmianki o zburzeniu świątyni oraz aluzja do zjednoczenia rozdzielonych królestw izraelskiego i judzkiego sprzyja tezie, że nie chodzi tu o zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora w r. 587/586, lecz o spustoszenie za czasów Jorama (852/841). Stąd …

Księga Amosa. Wprowadzenie

„Amos pochodził z judzkiego miasta Tekoa, był pasterzem i hodowcą drzew figowych. Swą działalność prorocką rozwijał jednak wyłącznie na terenie państwa północnego, zwłaszcza w Betel, schizmatyckim sanktuarium Izraela. Dokładniejsza data jego wystąpienia i głoszenia słowa prorockiego nie jest znana, choć przypada na pewno na okres panowania Jeroboama II (782-753). Wzmiankowane w „trzęsienie ziemi” (Am 1,1) …

Księga Joela. Wprowadzenie

„Myślą przewodnią całej Księgi Joela jest „dzień Pański”. Zdaje się, że wyrażenie to jest zapożyczone od proroka Abdiasza na określenie dnia sądu. W opisie sądu Jl nawiązuje do starej tradycji ludowej. Najpierw ukazuje on „dzień Pański” jako doraźną karę zesłaną na naród wybrany, by pobudzić go do pokuty, a następnie traktuje „dzień Pański” jako ostateczną …

O chrzcie dzieci na Alasce

Najkrótsza odpowiedź na pytanie „Dlaczego chrzcimy dzieci?” mogłaby brzmieć nieco przewrotnie: z tego samego powodu, dla którego niekiedy chrzcimy dorosłych. Kto naprawdę wierzy w skutki sakramentu, ten wie, że chrzest sprawia trzy skutki: stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy Ducha Świętego i zostajemy włączeni do Kościoła, gdzie z czasem przyjąć możemy kolejne sakramenty. Pięknie o sakramencie …

Księga Ozeasza. Wprowadzenie

„Druga połowa VIII w. stoi w państwie północnym pod znakiem zamętu politycznego oraz upadku religijno-moralnego. Zanikał sakralny charakter monarchii, a często zmieniający się władcy nie troszczyli się o zachowanie przymierza między Bogiem a wybranym narodem. Ozeasz karci w swoich mowach wszelkie nadużycia synkretyczne, kreowanie królów bez pytania się o wolę Bożą oraz występki moralne zakazane …

O wniebowzięciu Maryi w Efezie

W Biblii znajdują się fragmenty, których lektura wskazuje, że Maryja po zakończeniu swej ziemskiej pielgrzymki wraz z duszą i ciałem zabrana została do nieba. Jakie? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Święto Przemienienia Pańskiego A

Świat bielą malowany Mało znana żydowska sekta z czasów Jezusa, która obrała za swą siedzibę egipskie piaski, przybrała imię terapeutów. Zasadniczym źródłem do poznania tego ugrupowania jest pismo De vita contemplativa, autorstwa Żyda mieszkającego w Aleksandrii w I w. po Chr., niejakiego Filona. Autor nazywa członków ascetycznej grupy obywatelami nieba i ziemi. Terapeuci oddawali się służbie …

Księga Daniela. Wprowadzenie

Księga obejmuje opowiadania biograficzne (1-6) oraz część prorocką (7-12). Część pierwsza ma charakter haggady, druga zaś apokaliptyczny. Księga powstała po hebrajsku, jednak zawiera także fragmenty aramejskie (2,4b-7,28), a w LXX dodatki greckie (3,24-90; 13-14). Autor przedstawia władzę królewską jako przeciwną Bogu, z tego też powodu królestwo ulec może zagładzie. Ratunek może przynieść jedynie interwencja Boża, …

XIII Niedziela w ciągu roku A

Przesuwając granice Dzisiejszy Izmir od wschodu i południa otoczony jest górami, natomiast łagodne wody Morza Egejskiego delikatnie łaskoczą półkoliste wybrzeże miasta usytuowanego w zatoce. To dawna Smyrna. W 156 r. po Chr. miejski stadion był świadkiem dantejskiej w swej naturze sceny. Na skrzętnie przygotowanym stosie płonął (aczkolwiek nie spłonął) biskup miasta o imieniu Polikarp. Biskupa …