… staję się wyrozumiałym

A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. (Rz 14,1) Staliśmy na przystanku autobusu miejskiego w Dortmundzie, żywo dyskutując, co robić dalej. Na wymianę przyjechało nas dziewięcioro. Teraz czwórka z nas chciała wracać już do akademika, a pozostali mimo zmęczenia mieli ochotę na dalsze zwiedzanie. Sytuacja stawała się nieprzyjemna. …

… oglądam świat oczyma Boga

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. (1Kor 13,12) Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie La Grande Jatte Georges’a Seurata. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden …

… uczę się służyć

Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. (Ga 5,13) List do Galatów powstał pod koniec lat pięćdziesiątych I wieku po Chr., a więc niemal dziesięć lat po postanowieniach soboru jerozolimskiego dotyczących przyjęcia pogan do Kościoła. Został napisany przez Pawła celem napomnienia tych judeochrześcijan, którzy wciąż jeszcze domagali się obrzezywania wierzących w Chrystusa pochodzenia pogańskiego. Prawdopodobnie w roku …

… uczę się przebaczać

Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4,32) Podczas moich podróży pewnego lipcowego dnia dotarłem na Grenlandię. W Kulusuk powstała mała kaplica – niewielkie pomieszczenie w drewnie, z prostą amboną i ołtarzem, przed którym na postumencie ustawiono otwartą Biblię. Wokół kaplicy znajduje się niewielki cmentarz. Wszystkie groby są jednakowe. Nad ziemię …

… praktykuję miłość bez obłudy

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! (Rz 12,9–10) W dużym amerykańskim mieście pewna protestancka parafia czekała na przybycie nowego pastora. Nabożeństwo było przygotowane perfekcyjnie. Rada parafialna czekała z naręczami kwiatów, a jej przedstawiciel powtarzał wyuczone słowa powitania. …

… uczę się okazywać miłość w sposób należyty

Rzym, Piazza Navona, 4 dni temu Pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim,  który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem,  chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. (1Kor 5,11) Osoby dopuszczające się ciężkich grzechów i niemające zamiaru z tego zrezygnować, niekiedy same siebie określają terminem „siostra” …

… jestem piewcą miłości braterskiej

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (1Kor 13,1) W Etyce wartości ks. Józef Tischner pisał: „Człowiek jest jak płynąca poprzez czas – pieśń. Kto gra ową pieśń? Sam człowiek jest tu instrumentem i artystą”. Wykonanie tischnerowskiej pieśni polega między innymi na praktykowaniu przykazania …

… uczę się kochać

Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1Kor 13,13) Bóg wybrał język grecki, by w nim zawrzeć przesłanie o swojej miłości do mnie. Wybrał go także po to, by zachęcić mnie do kochania innych. Język grecki jest bardzo bogaty w wyrażaniu różnych odcieni najbardziej szlachetnej ludzkiej …

… jestem mocny

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13) Św. Jan Chryzostom w homilii do Pierwszego Listu do Koryntian pisał: „Skądże więc ci, którzy za życia Chrystusa nie mieli dość sił, aby oprzeć się Żydom, po Jego śmierci, po złożeniu do grobu – skoro, jak powiadacie, nie zmartwychwstał i nie przemawiał do nich, nie dodał …

… wszystko może służyć ku mojemu dobru

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. (Rz 8,28) Chrześcijaństwo jest religią pełną paradoksów. Jednym z nich są skutki świadectwa dawanego o Chrystusie. Dzielenie się wiarą nie poddaje się prawom ekonomii. Według jej zasad, gdy dzielę się jakimś dobrem …

… odkrywam swój charyzmat

Każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki. (1Kor 7,7) Dwunasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian wprowadza czytelników w świat charyzmatów. W kilku wierszach Paweł przedstawia całą ich listę: „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu …

… otrzymałem życie w Duchu Świętym

 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. (2Tm 1,7) Elisabeth Kübler Ross, autorka zaliczanej już do klasyki książki Rozmowy o śmierci i umieraniu twierdzi, że na ostatnim etapie świadomego przygotowania się nieuleczalnie chorych osób do odejścia, liczą się rzeczy absolutnie najważniejsze. Jest to droga akceptacji nadchodzącej śmierci. Wtedy mówi się …

… uznaję naturalne poznanie Boga

Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty  – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. (Rz 1,20) Augusto Guerriero, włoski pisarz, jest autorem dzieła zatytułowanego Szukałem i nie znalazłem. Publicysta dzieli się swoim doświadczeniem poszukiwania Boga, które spełzło na niczym. Autor wyjaśnia, że poszukiwał Boga, jednak nie znalazł przekonujących argumentów za …

… umacniam się duchowo naturalnymi środkami

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,  pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (Flp 3,13-14) Eksperyment wyglądał następująco: ze ściany jednego z amerykańskich koledżów zdjęto …

… doświadczam wolności

Ku wolności wyswobodził was Chrystus! A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. (Ga 5,1) Apostoł narodów nie przebiera w słowach. Dowód? Mieszkańców Galacji nazywa głupimi! I ma ku temu jasny powód. Ten mianowicie, że Chrystus wyzwolił ich spod panowania Prawa, a oni znów sami z własnej woli oddają …