… wyznaję to, w co wierzę

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  – osiągniesz zbawienie.  Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,  a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.  (Rz 10,9-10) Wiara winna być wyznawana. Wyznanie winno płynąć z serca. Nie wystarczy wypowiadanie prawd, co do których …

… jestem większy od aniołów

On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. (Kol 1,13) Na początku pierwszej księgi w Biblii znajdujemy dwa opisy stworzenia świata. Bibliści jednym głosem twierdzą, że w obydwu podkreślona została niezwykła godność człowieka stworzonego na Boży obraz. Według opisu pierwszego człowiek został stworzony na końcu całego dzieła – jako jego …

… jestem usprawiedliwiony

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez pełnienie uczynków Prawa, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (Ga 2,16) Czasem zimą budziłem się o piątej trzydzieści nad ranem. Za oknem panowała ciemność. W pokoju było zimno. Wstawałem i spoglądałem przez okno. Mróz malował szyby. Sypał śnieg. Korki na wrocławskich ulicach zwiększały się. Ludzie spieszyli na szóstą do …

… staję się sprawiedliwością Bożą

On [Bóg] to dla nas grzechem uczynił Tego,  który nie znał grzechu,  abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (2Kor 5,21) Chrystus nie tylko przyjął na siebie wszystkie ludzkie grzechy, ale wręcz utożsamił się z nimi. Paweł pisze o tym w liście skierowanym do Koryntian, w którym przygotowuje adresatów na kolejną jego wizytę w mieście: …

… przemieniam się w Niego samego

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Ga 2,20) Jednym z najbardziej znanych tekstów Pawłowych dotyczących życia w zjednoczeniu z Chrystusem jest fragment z Listu do Galatów: „Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, …

… wszystko uznaję za stratę

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę  ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa. (Flp 3,8) Jeden z największych poetów epoki Cezara Augusta, Owidiusz, był współczesny Jezusowi. Pochodzący z doliny Apeninów piewca miłości jest autorem Sztuki kochania, …

… odkrywam moc imienia Jezus

Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,11) Od czasów niewoli babilońskiej, czyli od VI wieku przed Chr. Żydzi zaprzestali wypowiadania imienia Bożego. Uprowadzeni na wygnanie zarzucili rodzimy język hebrajski na rzecz aramejskiego, którym posługiwano się w Babilonii. Hebrajski stał się językiem świętym, językiem Biblii, którą później co szabat odczytywano w synagogach. Gdy …

… jestem ocalony

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (Rz 5,8) Pod koniec listopada 1987 roku na pokładzie samolotu pasażerskiego Koreańskich Linii Lotniczych wybuchła bomba. Podłożyło ją dwoje agentów północnokoreańskich, dwudziestopięcioletnia kobieta i nieco starszy mężczyzna. Gdy ich schwytano, oboje próbowali popełnić samobójstwo. Mężczyźnie próba się …

… odkrywam miłość Ojca

On, który własnego Syna nie oszczędził,  ale Go za nas wszystkich wydał,  jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (Rz 8,32)  Kiedy Tercjusz sięgnął po pióro, by pod dyktando Pawła napisać list do chrześcijan mieszkających w Rzymie, apostoł narodów nie znał jeszcze tamtejszej gminy. List powstawał prawdopodobnie pod koniec lat pięćdziesiątych I …

… jestem dzieckiem Boga

Region Amhara, Etiopia (fot. M. Rosik) Na dowód tego, że jesteście synami,  Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,  który woła: Abba, Ojcze!  A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.  Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.  (Ga 4,6–7) Żydowskie święto Chanuka przypada w okolicach czasowych Bożego Narodzenia. W semestrze zimowym, …

W Chrystusie…. Zaproszenie

Szaweł w młodym wieku opuścił rodzinny Tars i przybył do Jerozolimy. Rozpoczął edukację w szkole znamienitego rabbiego Gamaliela I. To właśnie Gamalielowi przypisywane są słowa: „Znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych”. Szaweł, trzymając się z dala od krętych dróg, został adeptem jerozolimskiej szkoły zapewne jeszcze przed bar micwą, czyli …