Edyta Stein. Świętość w codzienności

fot. M. Rosik

Niniejsza konferencja, wygłoszona w domu rodzinnym św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża, podzielona została na dwie części. W pierwszej zatrzymano się nad ideą świętości na kartach Pisma Świętego, ukazując stopniowe przesuwanie się akcentu ze świętości kultycznej na moralną.

W drugiej części zaprezentowano takie spojrzenie na postać Edyty Stein, by w jej postawie dostrzec cechy, które leżą u podstaw jej całkowitego zawierzenia Bogu.

Polub stronę na Facebook