I. PLAN WYKŁADU

 1. Starotestamentowe zapowiedzi Eucharystii
 2. Nowotestamentowe zapowiedzi Eucharystii
 3. Ustanowienie Eucharystii
 4. Teologia Eucharystii

II. LITERATURA

 1. S. Hahn, „Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża”, tłum. D. Krupińska, Kraków 2018.
 2. M. Rosik, „Scott Hahn, The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross, New York: Image 2018″, Biblical Annals 9 (2019) 3, 569-590.
 3. B. Pitre, „Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii”, tłum. M. Sobolewska, Kraków 2018.
 4. Opracowania poszczególnych tematów w formie skryptu w plikach PDF. Wystarczy „kliknąć” na tytuł:

Ofiara Abla zapowiedzią Eucharystii

Ofiara Melchizedeka zapowiedzią Eucharystii

Ofiara Abrahama zapowiedzią Eucharystii

Manna zapowiedzią Eucharystii

Chleby pokładne zapowiedzią Eucharystii

Mowa Jezusa w Kafarnaum zapowiedzią Eucharystii

Rozmnożenia chleba zapowiedzią Eucharystii

„Godzina Jezusa” zapowiedzią Eucharystii

Czwarta prośba Modlitwy Pańskiej

Przebieg tradycyjnej Wieczerzy Paschalnej

Spór o datę Ostatniej Wieczerzy

Przekazy o ustanowieniu Eucharystii

Czwarty kielich Ostatniej Wieczerzy

Eucharystia zastępuje ofiary Starego Prawa

Eucharystia niebiańska

Zapraszam także do wysłuchania audycji:

Rozmnożenie chleba

Kiedy Ostatnia Wieczerza?

Ostatnia Wieczerza ucztą paschalną

Skarbiec Kościoła. Eucharystia

Sakrament przemiany

III. FORMA ZALICZENIA

Praca pisemna na jeden temat wybrany z trzech następujących:

 1. Eucharystia w Starym Testamencie? Które ze starotestamentalnych zapowiedzi Eucharystii uważam za najbardziej przekonujące i dlaczego?
 2. Ostatnia Wieczerza – tradycyjna Pascha Żydów czy nowa Pascha Jezusa?
 3. Zapowiedzi Eucharystii w Starym i Nowym Testamencie a Eucharystia niebiańska. Co je łączy?

Wymogi formalne:

 1. Dokument: „Word” lub PDF.
 2. Czcionka: Times New Roman.
 3. Interlinia: 1,5.
 4. Rozmiar pracy: 3-5 stron.
 5. Przypisy i bibliografia – niekonieczne. Wystarczy bazować na załączonych plikach skryptu, ale można także uwzględniać inną literaturę.
 6. Prace proszę przesyłać na adres mrosik@pnet.pl lub mariusz.rosik@pwt.wroc.pl do dnia 24 czerwca 2020.

POWODZENIA!