Grzech przeciw Duchowi Świętemu. Ograniczone miłosierdzie?

Rozpisując się na jeden z najtrudniejszych tematów w teologii moralnej, autorzy komentarzy biblijnych wylali morze atramentu. Co miał na myśli Jezus mówiąc o grzechu, który nie może być odpuszczony? Co dziś mówi na ten temat Kościół?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.