Arka Przymierza była uobecnieniem swoistego paktu, który Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj. Do drogocennej skrzyni – co do kształtu wykonanej zgodnie z Bożym poleceniem – Mojżesz włożył dwie kamienne tablice z wypisanymi na nich dziesięcioma przykazaniami. Arka Przymierza była dla narodu wybranego znakiem Bożej obecności, przypomnieniem o Jego bliskości i opiece. Bóg, przez ręce Mojżesza, włożył do Arki swą obecność i miłość do własnego ludu, który obrał sobie na własność. Arka zniknęła ze świątyni w czasie zawieruchy związanej z początkiem niewoli babilońskiej w VI wieku przed Chr. Gdzie jej szukać?

Bóg wybrał Maryję na Matkę własnego Syna. Jezus Chrystus zechciał zamieszkać pod sercem Maryi, by uświęcić nasze człowieczeństwo. Bóg Ojciec wybrał Maryję na Arkę Przymierza Nowego Testamentu i złożył w Niej wszystko to, co kochał najbardziej. Złożył w łonie Maryi najcenniejszy skarb, jaki posiadał – Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec złożył w Maryi całą swoją miłość do nas! Dlatego Ona staje się dla nas Arką Nowego Przymierza, które nie przemija i nie zna końca.

O tym, dlaczego Maryję nazywamy Arką Przymierza, zastanawiali się uczestnicy Spotkania Młodych w Legnickim Polu w wigilię Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (25.08.2017).