AudioEwangelia Mateusza

Śmierć Jana Chrzciciela

Kością niezgody pomiędzy Janem Chrzcicielem a Herodem Antypasem był ślub tego ostatniego z żoną jego brata – Herodiadą. Antypas porzucił swoją pierwszą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretasa IV. W 36 roku po Chr. Aretas IV, chcąc pomścić zniewagę wyrządzoną jego córce, wystąpił zbrojnie przeciwko Antypasowi, zaatakował i pokonał go. Antypas miał nadzieję, że otrzyma posiłki ze strony Rzymu, jednak Rzym nie posłał swoich wojsk, bo akurat wtedy dokonała się zmiana na tronie cesarskim. W roku 37 brat Herodiady Agrypa I otrzymał od cesarza terytoria tetrarchy Filipa, który zmarł trzy lata wcześniej. Jak wspomniano wyżej, Herod Antypas porzucił swoją pierwszą żonę dla Herodiady.Herodiada była córką Arystobula, który był jednym z piętnastu synów Heroda Wielkiego. Wyszła za mąż za swojego wuja Heroda Filipa, który był ojcem jej córki Salome.

Share: