O owocach modlitwy w dzisiejszym „Głosie na pustyni”.

Wytrwała i systematyczna modlitwa nie pozostaje bezowocna. Dokonuje przemiany życia. Daje głębszy wgląd w istotę wiary, przynosi pewność Bożej miłości, umacnia poczucie bezpieczeństwa przez Bogiem i daje wzrost pewności, że On troszczy się o nas. Modlitwa zmienia sposób widzenia świata. Przynosi pokój serca i pogodę ducha. Oddala poczucie osamotnienia. Dodaje także mocy do walki ze złem i wzmaga pragnienie czynienia dobra. Takie właśnie mogą być owoce naszego modlitewnego spotykania się z Bogiem. Spróbujmy nieco je usystematyzować.

Serdecznie zapraszam.