W. Bejda, Od Saula do Jozjasza

W. Bejda, Od Saula do Jozjasza. Monarchia biblijna w Starożytnościach żydowskich Józefa Flawiusza, w porównaniu z żydowską literaturą okresu drugiej świątyni i pismami rabinicznymi, Bibliotheca Biblica, PWT – TUM, ISBN 978-83-7454-446-7, Wrocław 2018, ss. 223.

Opis książki

Dlaczego Saul stał się według przez Józefa wzorem hellenistycznego władcy, Dawid zaś był krytykowany przez rabinów, a Salomon stał się potężnym magiem, który został oszukany przez demona Asmodeusza? Czytelnik pozna odpowiedzi na te pytania, a także zyska wyobrażenie, jak wieloaspektowo kształtował się i zmieniał obraz władców biblijnych w dziełach autorów hellenistyczno-żydowskich (szczególnie Józefa Flawiusza), w sektach palestyńskich, Nowym Testamencie i w pismach rabinicznych. Praca jest także próbą odpowiedzi na pytanie, jaki był stosunek kolejnych autorów do władzy królewskiej jako formy ustrojowej.

Monografia oparta jest na szerokim spektrum źródeł powstałych w okresie od III w. p.n.e. aż po schyłek starożytności oraz na opracowaniach, które przybliżą czytelnikowi dyskusję w międzynarodowej literaturze naukowej. Jest to pierwsze całościowe ujęcie tego tematu nie tylko w historiografii polskiej, ale także i zagranicznej.

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1: Józef Flawiusz i jego Starożytności żydowskie

1.1 Życiorys w cieniu jedynowładztwa. Podstawowe wiadomości o życiu Józefa Flawiusza

1.2. Wykształcenie: znajomość języków, literatura, filozofia i retoryka

1.3. Starożytności żydowskie: treść, źródła, cele i odbiorcy

Apendyks 1: Pseudo-Filon i jego Księga starożytności biblijnych

1.4. Autobiografia

ROZDZIAŁ 2:  Wybrane postacie biblijnych władców

2.1. Żądanie zaprowadzenia władzy królewskiej w Izraelu

2.2. Saul, pierwszy król Izraela i nieszczęsny bohater

2.3. Dawid, król „idealny”

2.4. Salomon. Mędrzec, którzy pobłądził

2.5. Roboam, nieudolny następca Salomona

2.6. Abiasz, prawy syn niegodziwego Roboama

2.7. Joram, władca niegodny królestwa

2.8. Joasz. Król – deprawator narodu

2.9. Ozjasz albo pycha ukarana

2.10. Jozjasz, czyli pobożność bez nagrody

ZAKOŃCZENIE

Indeks źródeł

Bibliografia