Ziemia Słowa

Rozmiłowany w przygodzie pilot, podróżnik i pisarz zarazem, Antoine de Saint-Exupéry w Ziemi, planecie ludzi pisał: „Jeśli w jakiejś glebie, a nie w żadnej innej, pomarańcze zapuszczają głębokie korzenie i wydają obfite owoce, to tamten teren jest prawdziwy dla pomarańczy. Jeśli określona religia, kultura, hierarchia wartości czy forma aktywności, a nie coś innego sprawia, że w człowieku rodzi się coś wielkiego, przekraczającego jego własne granice, to znaczy, że ta religia, kultura, hierarchia wartości czy forma aktywności stanowią prawdę o człowieku”.
Widziane w takiej optyce chrześcijaństwo bez wątpienia stanowi prawdę o człowieku. Rodziło się ono w określonych warunkach historycznych, kulturowych, religijnych i geograficznych. Rodziło się w ziemi obiecanej przez Boga dawnymi czasy Abrahamowi i jego potomstwu. Rodziło się w czasach rzymskiej dominacji nad Palestyną. Rodziło się na zielonych łąkach Galilei i pokrytych żółtymi piaskami drogach Judei. Rodziło się z nauczania i czynów Jezusa, który był Słowem Boga skierowanym do człowieka.
Rodziło się w Ziemi Słowa.

Jerycho Zacheusza

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Sykomorę, na którą miał się wdrapać Zacheusz, by ujrzeć Jezusa można na przydrożnej połaci trawnika podziwiać do dziś. Rozłożyste konary drzewa, jeśli w ogóle pamiętają czasy Zacheuszowej akrobacji, nadają się na wygodne siedlisko dla niewielkiego celnika. Podobno swoją filigranową budowę ciała miał rekompensować nie tylko wspinaniem się na wysokie drzewa, ale także gromadzeniem bogactw. Tak,…

Czytaj dalej »

Jerycho Heroda

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Duże zasługi w rozwój miasta przypisać należy Herodowi Wielkiemu i Archelaosowi. Zakochany w Kleopatrze Marek Antoniusz podarował wybrance serca Jerycho, ze względu na wspaniałe ogrody z drzewami balsamowymi. Przywiązana bardziej do dobrych interesów niż czułych podarunków królowa szybko wyczuła zapach pieniądza, którego nie była w stanie zakłócić woń balsamu. Odsprzedała miasto Herodowi. Dla samego Jerycha…

Czytaj dalej »

Miasto palm. Jerycho

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Nie podzielaliby go pewnie ani miłośnicy prastarych kultur, których ślady znajdują się jeszcze w chińskich kantonach, ani środkowoamerykańscy Indianie, powołujący się na swe zamierzchłe korzenie. Najstarsza budowla, kamienna wieża z wewnętrznym systemem schodów, pochodzi z neolitu. Ma więc około dziesięć tysięcy lat. Nie…

Czytaj dalej »

Cytadela. Jerozolima

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Zauroczony niezwykłym pięknem swej ukochanej Oblubieniec z Pieśni nad pieśniami w zachwycie wyznawał: „Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana” (Pnp 4,4). Wieża Dawida stanowi część kompleksu cytadeli, która wznosi się nieopodal Bramy Jafskiej. Nie jest to oczywiście ta sama wieża, którą podziwiał bohater Pieśni nad pieśniami. Cytadela wzniesiona została w roku 24 przed Chr.…

Czytaj dalej »

Bazylika Narodzenia Pańskiego. Betlejem

Audio, Ziemia Słowa

Betlejemska Bazylika Narodzenia Chrystusa zbudowana jest wokół skalnej groty, w której według tradycji narodził się Jezus i którą otaczano kultem od początków chrześcijaństwa. Poświadcza to w IV w. św. Hieronim. Pierwotny kościół został wybudowany przez Konstantyna, jednak został gruntownie przebudowany w 530 roku przez Justyniana. Do bazyliki prowadziły niegdyś trzy bramy, wskazujące na trzy klasztory…

Czytaj dalej »

Kościół Jana Chrzciciela. Ain Karem

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel, zanim jeszcze oblókł się w sierść wielbłądzią i przeszedł na dietę z leśnych owoców? Z jakiej studni czerpał wodę? Do której synagogi chodził w szabat? Wczesnochrześcijańska tradycja niemal jednogłośnie wskazuje na Ain Karem, dziś niewielkie miasteczko na zachodnich przedmieściach Jerozolimy, w połowie drogi do Betlejem. Tu waśnie stał dom, w którym…

Czytaj dalej »

Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety. Ain Karem

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Miasteczko, które niegdyś znajdowało się 8 km od centrum Jerozolimy, dziś, od 1964 roku, stanowi już jej przedmieścia. Od najdawniejszych czasów tradycja chrześcijańska łączy je z postacią Jana Chrzciciela i Jego rodziców, Zachariasza i Elżbiety, choć nie brak i takich, którzy twierdzą, że Chrzciciel pochodził z Hebronu. Świadkiem tej tradycji jest choćby nazwa Ain Karem,…

Czytaj dalej »

Bazylika Zwiastowania. Nazaret

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Pod koniec VI w. nieznany z imienia pielgrzym z Piacenzy odwiedził Nazaret. W swoich zapiskach zanotował: Dom Najświętszej Maryi został przekształcony w bazylikę, a jej ubrania są źródłem wielu cudów. Żydówki są tu piękniejsze niż gdziekolwiek indziej w kraju. Twierdzą, że jest to dar, jaki zesłała im Najświętsza Maryja, gdyż była ich krewną. Choć nie…

Czytaj dalej »

Sadzawka Siloe i Tunel Ezechiasza

Audio, Ziemia Słowa

W drugiej połowie VIII wieku przed Chr. król judzki Ezechiasz doprowadził do wnętrza miasta wodę specjalnie w tym celu wybudowanym kanałem. Tunel połączył źródło Gichon w Dolinie Cedronu we wschodniej części stolicy z sadzawką Siloe w zachodniej części miasta. Odkryto go w 1880 roku, a największą sensację wzbudziła inskrypcja na ścianach tunelu, potwierdzająca dane biblijne.…

Czytaj dalej »

Dom Szymona Trędowatego. Betania

Audio, Strefa Biblii, Ziemia Słowa

Namaszczenie Jezusa, którego pewna kobieta dokonała w Betanii, miało być w zamyśle ewangelistów czynnością antycypującą Jego pogrzeb. Gdy pewnego razu miałem okazję poznawać tajniki produkcji substancji zapachowych w muzeum perfum w Kairze, bardziej jeszcze niż alabastrowe flakoniki przyciągała uwagę słuchaczy czarnooka dziewczyna o imieniu Maria. A dokładniej – uwaga ta skupiała się na znaku krzyża…

Czytaj dalej »