Złoty jubileusz odnowy charyzmatycznej (2)

Owocem chrztu w Duchu Świętym jest nowa miłość do Kościoła, Maryi i innych świętych. Dla człowieka wierzącego zbawienie dokonuje się we wspólnocie, w łączności z innymi wierzącymi. Ojcowie Kościoła używali ciekawego obrazu, dla wyrażenia prawdy, że im bardziej człowiek przybliża się do Boga, tym bliższy staje się innym ludziom. Jeśli wyobrazimy sobie koło, w jego centrum Boga, a na obręczy poszczególnych ludzi zmierzających do Niego, wówczas naocznie przekonamy się, że ludzie w miarę zbliżana się do środka koła, zbliżają się również do siebie. I odwrotnie: oddalając się od Boga, oddalają się od siebie. Jak płonąca żagiew pali się mocnym i jasnym ogniem w środku ogniska, tak oddalona od niego, bardzo szybko gaśnie. Podobnie chrześcijanin oddzielony od wspólnoty wierzących szybko traci zapał i siłę wiary. W jaki sposób charyzmaty służą wspólnocie?