Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim
Wydawnictwo eSPe, Kraków 2019, ss. 464
ISBN 978-83-7482-953-3

Opis książki

W szerokim sensie każdy wierzący jest charyzmatykiem, gdyż każdy otrzymał od Boga dar, którym winien służyć wspólnocie Kościoła. Jednak ruch charyzmatyczny (jak każdy ruch eklezjalny), który przenika Kościół katolicki od ponad pół wieku, wniósł do niego nową jakość. Wniósł odnowione spojrzenie na wiele kwestii. Zaproponował nowe formy modlitewnego spotykania się z Bogiem. Ta nowa jakość, odnowione spojrzenie i nowe formy modlitwy staną się przedmiotem refleksji w niniejszej publikacji. Nie wiem, czy po pięćdziesięciu latach istnienia ruchu charyzmatycznego wśród katolików można mówić o specyficznej tożsamości charyzmatyka. Z całą pewnością natomiast można i trzeba mówić o tym, co Duch Święty przez wzbudzenie tego ruchu wniósł do Kościoła katolickiego.

O tym pokrótce jest ta książka.

Spis treści

WSTĘP

TAK JAK NA POCZĄTKU
Tablica ogłoszeń
Początki ruchu charyzmatycznego w Polsce
Pięćdziesiąt lat później

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
Jezus zapowiada Ducha Świętego
Siedem tygodni
Chrzest w Duchu Świętym a dar języków
Kolejny sakrament?

GOTOWI NA PRZYJĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Boża miłość
Ludzki grzech
Jezus drogą do Ojca
Przyjęcie Ducha Świętego

TROCHĘ HISTORII
U zarania Kościoła
Odkrycie z przełomu wieków
W czasach poapostolskich

KARMIENI MODLITWĄ
Modlitwa Jezusa
Duch Święty prowadzi ku modlitwie
Moja modlitwa
Owoce modlitwy

WSŁUCHANI W SŁOWO
Księga życia
Księga natchniona
Czytać, aby zrozumieć
Od czytania do spotkania
Niebezpieczna lektura

POSŁUGA UZDRAWIANIA
Czy Bóg dopuszcza zło?
Symbolika krzyża w Ewangeliach
Krzyż w tradycji Kościoła
Czy można Bogu ofiarować cierpienie?
Sakrament namaszczenia chorych
Modlitwa o uzdrowienie
Gdy uzdrowienia brak

SPRAGNIENI WOLNOŚCI
Bóg czy szatan?
Bałwochwalstwo a złe duchy
Wypędzanie złych duchów w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich
Mowa i jej skutki
Między pokoleniami
Modlitwa o uwolnienie i egzorcyzm
Upadek czy spoczynek w Duchu?
Sala na górze

UWALNIAJĄCE PRZEBACZENIE
Cztery kroki ku przebaczeniu
Bracia i nie-bracia
Przebaczenie tym, którzy odeszli
Odpust? O co chodzi?
Pogodzeni z sobą
Niewłaściwy obraz Boga

UGRUNTOWANI W KOŚCIELE
Kościół wspólnotą zbawienia
Kościół wspólnotą wiary, łaski i miłości
Pismo Święte i Tradycja
Hierarchia i charyzmat
Piotr i jego następcy

KAWAŁEK NIEBA NA ZIEMI
Zapowiedzi Eucharystii
Ustanowienie Eucharystii
Ciało Chrystusa
Owoce Eucharystii
Adoracja Najświętszego Sakramentu

POJEDNANI Z OJCEM I BRAĆMI
Rachunek sumienia
Rozmyślania marnotrawnego syna
Grzechy ciężkie i mniej ciężkie
Żal za grzechy
Postanowienie naprawy życia
Pojednanie

PIERWSZA CHARYZMATYCZKA
Niosąca Ducha
Cała piękna
Matka i Dziewica
Czy św. Paweł znał Maryję?

CHODZENIE W DUCHU ŚWIĘTYM
Duch mocy
Duch miłości
Duch kształtujący myślenie
Równomierny rozwój
Czujnie kroczący ku przyszłości
Obecne zagrożenia i pytania

POSŁOWIE

BIBLIOGRAFIA