O studiowaniu Biblii

Z ks. Mariuszem Rosikiem rozmawia Anna Latecka Jak długo Ksiądz zajmuje się poznawaniem Pisma Świętego? Pewnego razu – a miałem wówczas kilkanaście lat – usłyszałem dość smutną w swej wymowie historię, która wydarzyła się w Anglii. Pewien dróżnik, którego zadaniem było opuszczać most, gdy nad rzeką przejeżdżać miał pociąg, był zawsze zadowolony ze swojej pracy. …

Józef Tadeusz Milik (1922-2006). Wspomnienie

Dziś mija jedenaście lat od chwili, gdy odszedł do wieczności Józef Tadeusz Milik… W 1947 roku Beduini z plemienia Taamire dokonali największego odkrycia archeologii biblijnej. W pobliżu miejscowości Qumran na Pustyni Judzkiej, nieopodal Morza Martwego znaleziono pierwszy z ponad ośmiuset starożytnych manuskryptów, które skrywały przez wieki ciemne zaułki jedenastu grot qumrańskich. Dziś nikt nie ma …

Bóg posłuszny proroctwu?

Kiedy Izraelici utracili niezależność państwową po najeździe Babilończyków w 586 roku przed Chr., rozpoczął się trwający dwadzieścia sześć wieków okres, w którym praktycznie nie posiadali własnego niezawisłego państwa, z wyjątkiem stosunkowo krótkiego czasu rządów Hasmoneuszy. Albo zamieszkiwali tereny nazwane przez Rzymian Palestyną jako poddani obcej władzy (babilońskiej, perskiej, helleńskiej, ptolemejskiej i seleukidzkiej, rzymskiej, bizantyjskiej, arabskiej, tureckiej …

Tysiąc po raz szósty

Z księdzem Mariuszem Rosikiem, biblistą z Wrocławia, dla „Gazety Wrocławskiej” (2017.12.22) rozmawia Robert Migdał Stary i Nowy Testament mają zostać na nowo przetłumaczone na język polski. Dlaczego? – Biblia, którą słyszmy w kościele, została przetłumaczona na język polski z okazji milenium Chrztu Polski, a więc ponad 50 lat temu. A pół wieku dla języka to …

Medialny szum Tysiąclecia

W grudniu 2016 roku Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o przygotowaniu nowego tłumaczenia Biblii dla celów liturgicznych. Przekład ma być rewizją V wydania Biblii Tysiąclecia, które ukazało się w 1999 roku. O sprawie niemal milczano przez rok. Tymczasem w ostatnich dniach stała się newsem mediów, nie tylko dolnośląskich, ale także ogólnopolskich. Zobaczcie sami. Radio „Rodzina” …

Józefowe sny

fot. M. Rosik Józef stoi u początków nowego przymierza. Oblubieniec Maryi na kartach Ewangelii jawi się jako postać ogarnięta słowem Bożym. Oczekuje na nie tak bardzo, jak Izraelici oczekiwali każdego dnia na mannę na pustyni. Karmi się słowem Bożym tak, jak Izrael karmił się tajemniczym pokarmem: każdego dnia dzienną porcją, nie zaś jeden raz spożywając …

Zmartwychwstanie robi różnicę

Ostatecznych dowodów zmartwychwstania Syna Bożego oczywiście nie ma i być nie może, bo gdyby były – wszystkim nie wierzących w powstanie z martwych Chrystusa należałoby przedstawić owe niezaprzeczalne dowody, a swój wywód zakończyć matematycznym quod erat demonstrandum („co należało udowodnić”). Dowodów zmartwychwstania nie ma, za to argumentów za zmartwychwstaniem jest wiele i nie można ich …

Raj – na ziemi czy w niebie?

W Starym Testamencie jednym z najbardziej nasyconych symboliką tekstów jest opowiadanie o rajskim ogrodzie (Rdz 2,4b-3,24), zwane niekiedy przez genologów biblijnym mitem o raju, z wyraźnym zaznaczeniem, że ten gatunek literacki odznacza się swoją specyfiką w zestawieniu z innymi mitami starożytnych kultur. W literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu, a także na kartach dzieł pisanych starożytnych Greków pojawia …

Biblia Tysiąclecia sześć

Ostatnie przed Biblią Tysiąclecia tłumaczenie Pisma Świętego na język polski pochodzi z 1599 roku. Tytanicznej pracy podjął się wtedy jezuita Jakub Wujek i przez ponad kolejne trzysta lat był to dominujący przekład w Kościele rzymsko-katolickim w Polsce. Kolejny przekład bezpośrednio z oryginałów w językach greckim, hebrajskim i aramejskim to dopiero 1965 rok. Później pięć reedycji. W …

Biblia pierwszego Kościoła

„Biblia pierwszego Kościoła” składa się z połączenia tłumaczenia Starego Testamentu przygotowanego w oparciu o przekład Septuaginty, czyli Biblii Greckiej Starego Testamentu, oraz przekładu Nowego Testamentu na język polski. Dzieła tego dokonał ks. prof. Remigiusz Popowski SDB. Połączenie obydwu części Biblii, Starego i Nowego Testamentu, jest w pełni uzasadnione, gdyż właśnie taką wersją posługiwali się chrześcijanie pierwszych wieków. To …

Sześć pytań. Marnotrawny syn – miłosierny Ojciec

Obraz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego zdobi ściany petersburskiego Ermitażu. Stojąca postać Ojca i klęczący przed nim syn. Ojciec z narzuconym na ramionach czerwonym płaszczem, syn z pochyloną głową. Gra światła i cienia tak została wykorzystana przez artystę, że niemal cała uwaga widza skupia się na błogosławiących, spoczywających na ramionach syna, dłoniach Ojca. Biografowie twierdzą, że …

Zasadnicze kierunki interpretacji Pieśni nad pieśniami

Kilkanaście z najpiękniejszych kart Starego Testamentu zatrzymują uwagę czytelnika na jednym zasadniczo temacie: miłości. Co prawda cała Biblia mówi o miłości, jaką Bóg ma ku człowiekowi, jednak w Pieśni nad pieśniami ukazana jest ona na wzór delikatnej, romantycznej i młodzieńczej miłości kobiety i mężczyzny. Sama nazwa księgi jest niezwykle wymowna. Zgodnie z semickim sposobem wyrażania …

Nie broń się przed Nim

Bóg istnieje. Dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych? Jest wszechmocny. Ale dlaczego nie usunie zła? Nie, to nie są pytania ateistów. To „najbardziej nagląca niewiadoma” ludzkiego serca. Tajemnica, w którą zanurza się człowiek chcący świadomie mówić Bogu „Ojcze”. Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wrocławskim biblistą, rozmawia Agnieszka Bugała z tygodnika „Niedziela”  – Agnieszka Bugała: Jak wyobraża sobie Ksiądz …

Pierwszy List do Koryntian. Wprowadzenie i przekład

Najbardziej powszechnym przekładem Biblii w Polsce jest tzw. Biblia Tysiąclecia, której publikacja została przygotowana ku uczczeniu tysiąclecia chrztu Polski. Piąte wydanie Biblii Tysiąclecia ukazało się w 1999 roku, po 34 latach od wydania pierwszego, które zostało zainicjowane przez benedyktynów z Tyńca w Krakowie, a wydane przez Wydawnictwo „Pallottinum” w Poznaniu. Było to pierwsze po 350 …

Serie wydawnicze. Tylko dla biblistów!

Mniej więcej rok temu postanowiłem sprawdzić, gdzie polscy bibliści mogą publikować swoje prace. Wydawnictw jest dziś dużo i kto ma środki finansowe – ten nie ma najmniejszego problemu z wydaniem książki, jednak aby była ona zauważona, pewnie lepiej publikować w jednej z serii wydawniczych poświęconych Biblii. Dotyczy to przede wszystkim świeżo upieczonych doktorów polskich uczelni …