Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim (III)

Dzień Judaizmu, chociaż ma stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, przede wszystkim służy pogłębieniu naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Przez poznawanie judaizmu odkrywamy jako chrześcijanie swoją tożsamość. Należy wyraźnie zaznaczyć, że w dialogu tym nie chodzi o dążenie do synkretyzmu obu religii czy też jakichkolwiek ustępstw wobec siebie, a tym samym rozmywanie własnych wartości. To spotkanie jest najbardziej owocne, gdy stajemy wobec siebie świadomi bogactwa własnej religii z szacunkiem dla drugiego, takiego, jakim jest, a szczególnie dla jego wiary i religijnych przekonań. Chodzi zatem też o to, by zmniejszać niepotrzebne bariery między religiami wynikające z ignorancji czy błędnej interpretacji postaw lub przekonań religijnych. Z takiego właśnie dialogu jako chrześcijanie możemy czerpać najwięcej dla swojej wiary i najlepiej ewangelizować innych.

Oto ciąg dalszy rozmowy z Anną Siemieniec i Łukaszem Ligorowskim w Radio „Rodzina”.