Ewangelia dla sceptyków

Roman Brandstaetter tak pisał o czytaniu Biblii: „każde słowo Pisma kryje tajemnicę. A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj z mędrca szkiełkiem i okiem, badaj uważnie każde słowo tekstu, innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, ale za to z sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach Księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości”.
Ewangelie czytajmy sercem!

Fałszywi prorocy – czy działają także dziś?

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Prorok Amos był zwykłym pasterzem i hodowcą owiec. W wolnych chwilach pielęgnował również drzewa figowe. Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg skierował do niego swe słowo. W dzisiejszym I czytaniu Amos zwierzał się nam: „wziął mnie Pan i rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego”. Na wypełnianie tej prorockiej misji wysyłał również Jezus…

Czytaj dalej »

Przebaczenie – naiwność czy uzdrowienie?

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Przebaczenie nie jest przede wszystkim kwestią naszych uczuć, lecz jest decyzją woli. Trudno na przykład żywić pozytywne uczucia wobec osób, które wyrządzają nam krzywdę. Liczy się więc przede wszystkim chęć przebaczenia. Jeśli decyzja ta będzie głęboka, to szybko może okazać się, że również zanikają negatywne uczucia wobec ludzi, którzy nam zawinili. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa…

Czytaj dalej »

Bartymeusz – ślepiec o przenikliwym spojrzeniu

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Jakimi znakami wykaże się Mesjasz? Po czym będzie można Go rozpoznać? Czym potwierdzi swoje posłannictwo? Znaki, które miały towarzyszyć Mesjaszowi wymienił prorok Izajasz: Przejrzą oczy niewidomych, oczy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, a język niemych wesoło krzyknie. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_04_03_EdS_Bartymeusz.mp3

Czytaj dalej »

Modlitwa Pańska – żydowska czy chrześcijańska?

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Modlitwa Pańska – ta najbardziej chrześcijańska z chrześcijańskich modlitw jest jednocześnie na wskroś żydowska. Nie mam wątpliwości co do tego, że pierwsi chrześcijanie, którzy szli w szabat do synagogi, odmawiali tam „Ojcze nasz”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_05_29_Ojcze_nasz.mp3

Czytaj dalej »

Samarytanin – optyka miłosierdzia

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Z powodów znaczących różnic religijnych, wielu Żydów, zmierzając do Jerozolimy w związku ze świętami zobowiązującymi do pielgrzymki do świętego miasta, świadomie omijało osady Samarytan. Wrogość pomiędzy dwiema grupami etnicznymi stała się wręcz przysłowiowa, gdyż ukuto powiedzenie, które głosi: „Ten, kto je chleb Samarytan jest równy temu, który je wieprzowinę”. Z tego powodu Żydzi unikali nawet…

Czytaj dalej »