Ewangelia dla sceptyków

Roman Brandstaetter tak pisał o czytaniu Biblii: „każde słowo Pisma kryje tajemnicę. A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj z mędrca szkiełkiem i okiem, badaj uważnie każde słowo tekstu, innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, ale za to z sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach Księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości”.
Ewangelie czytajmy sercem!

Jezus – człowiek wewnętrznie scalony

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Karol Jung twierdził, że nerwica to stan wojny z samym sobą i świadczy ona o braku wewnętrznej jedności w człowieku. Innym przejawem braku tej jedności jest życie w poczuciu winy. Jezus nie miał grzechu. Czy był człowiekiem scalonym? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_Jezus-czlowiek.mp3

Czytaj dalej »

Jeden w Trójcy – jak to możliwe?

Audio, Ewangelia dla sceptyków

fot. M. Rosik Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe:…

Czytaj dalej »

Dzieci w oczach Jezusa – kim są?

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Naturalną cechą dziecka jest to, że ufa swojemu ojcu. Ufać ojcu, to znaczy mieć w nim nadzieję. Hemingway pisał kiedyś: Głupio jest nie mieć nadziei. A poza tym to chyba grzech. Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać. Bądź więc nieustraszony i ufny. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mali_rozrabiacy.mp3

Czytaj dalej »

Józef – bohater czy tchórz? (1)

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Zwolennikom fabularnych filmów, barwnie ukazujących wydarzenia związane z narodzinami Jezusa, zwłaszcza oburzenie mieszkańców Nazaretu faktem, iż Maryja oczekuje Dziecka, pospieszmy od razu z wyjaśnieniem. Maryja była już zaślubiona Józefowi, a ten był Jej mężem, nikt więc z mieszkańców galilejskiego miasteczka nie powinien się dziwić Jej brzemiennemu stanowi. Raczej składano Jej gratulacje. Tylko Józef miał prawo…

Czytaj dalej »

Józef – bohater czy tchórz? (2)

Audio, Ewangelia dla sceptyków

fot. M. Rosik Ku zadowoleniu dzisiejszych zwolenników oniryzmu, Józef zbudziwszy się z proroczego snu, wziął swoją małżonkę do siebie. Tym samym Jezusa uznał za swego Syna. W starożytnym Izraelu panował piękny zwyczaj przyjęcia noworodka do grona rodziny. Ojciec, tuż po narodzinach, sadzał dziecko na swe kolana i tym symbolicznym gestem uznawał je za swoje. Przypuszczać…

Czytaj dalej »

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (1)

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Cztery błogosławieństwa zapisane przez Łukasza, czy osiem błogosławieństw zanotowanych w Mateuszowym Kazaniu na Górze to ewangeliczny program dający priorytet takim wartościom, jak pokora, prawda, służba i wierność. Zawsze o odniesieniu do Boga. Tylko taka postawa – według Jezusa – jest gwarantem szczęścia. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Błogosławieni –…

Czytaj dalej »

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (2)

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Filozofia próbuje określić szczęście jako stały, trwały stan zadowolenia z życia. Współczesne kierunki myśli o człowieku głoszą, że szczęście przybiera postać osoby. Nie można być szczęśliwym bez bliskiej relacji z drugą osobą, bez przyjaźni czy miłości – nawet wtedy, gdyby miały być one złączone z niepokojem czy bólem. Człowiek odkrywa i poznaje siebie najpełniej w…

Czytaj dalej »

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (2)

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Ewangelista Mateusz postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz przyniósł Dekalog, tak teraz Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego posunięte do miłości nieprzyjaciół. Czy jednak Jezus znosi Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa2.mp3

Czytaj dalej »

Niebo – miejsce dla naiwnych? (1)

Audio, Ewangelia dla sceptyków

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale nigdy nie może na to przystać, kiedy chodzi o tych, w których dojrzał blask piękna, dobra, o tych, których kochał. Z pewnością prawdą jest, że człowiek nigdy nie chciałby utracić…

Czytaj dalej »