Głos na pustyni

„Głos na pustyni” to audycja, którą prowadzę od 2019 roku w każdy niedzielny poranek o godz. 6.50 (dość wcześnie, prawda?) na antenie lokalnego Radia „Wrocław”. Ranne ptaszki zapraszam na żywo, a lubiących dłużej pospać – na moją stronę. Głębokich refleksji!

O Bożej karze

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z rozwojem Objawienia. To znaczy, że pewne prawdy były inaczej rozumiane na przykład w pierwotnych formach religijności żydowskiej, a inaczej wtedy, gdy przyszedł Jezus i dał nam pełnię Objawienia. Nie możemy więc traktować Bożej kary jako działania Boga skierowanego przeciwko człowiekowi, ale jedynie jako naturalne konsekwencje wynikające z…

Czytaj dalej »

Zła się nie ulęknę

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Z Psalmu 23: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Ciemna dolina jest tu symbolem każdej sytuacji zagrożenia, jaką spotkać możemy w życiu; jest symbolem utraty pracy, ciężkiej choroby, odejścia kogoś bliskiego, odrzuconej miłości, lęku o przyszłość, samotności. Obecność Boga jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Bóg jest nie tylko…

Czytaj dalej »

Pierwszego dnia po szabacie

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

fot. M. Rosik Mozaika na fasadzie katedry św. Marka przedstawia scenę zmartwychwstania. Chrystus w geście zwycięstwa nad światem ciemności ma uniesioną prawą dłoń. Z Jego postaci bije blask. Krzyż, który przytrzymuje lewą dłonią, tryumfuje nad całą sceną. Ze znaku śmierci przecież stał się krzyż znakiem miłości. Pastelowe kolory zmieszane z poświatą złota nadają majestatu i…

Czytaj dalej »

Niepomiernie szczęśliwi

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Czujesz się zagubiony? Jezus przyszedł „odnaleźć to, co zginęło” (Mt 18,11). Czujesz się źle? Jezus „przyszedł do tych, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Twoje grzechy przytłaczają cię? „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Czujesz się samotny? On zmartwychwstał, by powiedzieć: „Odtąd jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia…

Czytaj dalej »

Namaszczenie w Betanii

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Niewielka miejscowość, której nazwa tłumaczy się jako „dom biednych”, była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Nim rodzina, a dokładniej dwie siostry i brat, Maria, Marta i Łazarz. Gdy Nauczyciel pielgrzymował do Jerozolimy na uroczystości świąteczne, zatrzymywał się w ich domu. Często rozmowy przeciągały się długo w noc, a cienie żywo…

Czytaj dalej »

Ziarno czy Syn?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Zadaniem przypowieści jest doprowadzenie słuchacza do swoistego stanu szoku emocjonalnego i intelektualnego. Niektórzy chrześcijanie dobrze znają przypowieści. Słysząc pierwsze zdanie, z powodzeniem mogliby dokończyć opowiadanie fabuły. Inaczej było z pierwotnymi odbiorcami przypowieści. Przypowieści wywoływały szok. Burzyły krew. Wywracały życie do góry nogami. Prowokowały. Rozważmy dziś jedną z najkrótszych przypowieści, jakie wyszły z ust Jezusa: „Zaprawdę,…

Czytaj dalej »

Dlaczego nocą?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

fot. M. Rosik Jerozolima tętni świętością. Oddycha nią, żyje, zapala się i gaśnie, pulsuje. Doświadczenie tego miasta należy do przeżyć z pogranicza religii. Należy wręcz do doświadczeń mistycznych. Tak odczuwał Jerozolimę Jezus. Tak doświadczał jej także Nikodem, faryzeusz i zwolennik długich nocnych rozmów, a jednocześnie bohater dzisiejszej Ewangelii. Jerozolimski uczony o szlachetnym rodowodzie pragnie nocą…

Czytaj dalej »

Jezus i Jego bicz

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Jerozolima, model świątyni Dziś przekaz internetowych kaznodziejów skupia się na Samarytance (bo komentarze do Psalmu 91 należą już do odległej wczorajszej przeszłości). Dlatego dla odmiany zapraszam do refleksji na temat Jezusowej obecności w świątyni na trzy lata przed Jego śmiercią. Przynajmniej według Jana ewangelisty. Jezus, który bierze do ręki bicz ze sznurków, wywraca stoły bankierów,…

Czytaj dalej »

Żydzi, kobiety i osioł

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Nie ulega wątpliwości, że w środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale wręcz niższy niż status mężczyzny. Żaden tekst biblijny odnoszący się do kobiet nie zawiera jakichkolwiek wzmianek o ich niższości duchowej, moralnej czy intelektualnej. Jednak w środowisku Starego Testamentu uważano to za fakt oczywisty i sam przez się zrozumiały.…

Czytaj dalej »

Jezus, pustynia i diabeł

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Gdyby hipotetyczny wędrowiec zagubił się na Pustyni Judzkiej, znaleźć by się mógł na Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Góra oddalona jest zaledwie cztery kilometry od Jerycha. Tu po wiekach krzyżowcy wybudowali dwa kościoły, które nie przetrwały próby czasu. Tu także swe mieszkanie obrali prawosławni mnisi, których klasztory niczym gniazda przyczepione są do szczytów góry. Jednak góra…

Czytaj dalej »