Głos na pustyni

„Głos na pustyni” to audycja, którą prowadzę od 2019 roku w każdy niedzielny poranek o godz. 6.50 (dość wcześnie, prawda?) na antenie lokalnego Radia „Wrocław”. Ranne ptaszki zapraszam na żywo, a lubiących dłużej pospać – na moją stronę. Głębokich refleksji!

Wiara a ideologia

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Czasem zdarza nam się słyszeć, że religia jest ideologią. Nic bardziej błędnego. Otwórzmy jakikolwiek słownik, leksykon czy encyklopedię. W każdej z tych książek znajdziemy bardzo podobne określenia ideologii: jest to przyjęty zespół przekonań, poglądów i wartości określonej grupy społecznej. Na bazie tych przekonań, poglądów i wartości grupa decyduje o swoim sposobie działania w społeczeństwie i…

Czytaj dalej »

Ogród

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Od kilku tyg w naszych refleksjach stawiamy sobie pytanie o postawę chrześcijanina wobec cierpienia. Biblijny mit o upadku pierwszych ludzi daje najbardziej zasadniczą, aczkolwiek wcale nie pełną odpowiedź na problem zaistnienia zła na świecie: zło we wszelkich jego formach i przejawach pojawiło się na ziemi z wolnej decyzji człowieka, która została podjęta przez pierwszych ludzi…

Czytaj dalej »

Krzyż choroby?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Ks. Józef Tischner, który w czasie, gdy nie mógł już mówić, napisał na kartce dwa słowa: „nie uszlachetnia”. Tydzień temu wspomnieliśmy, że mówienie o „krzyżu choroby” (choć nie ma tego w Biblii) znajduje pewne uzasadnienie w tradycji Kościoła. W jaki sposób doszło do utożsamienia choroby fizycznej z „krzyżem”, którego dźwiganie nakazuje Jezus? Otóż sam Jezus…

Czytaj dalej »

Kto nie bierze krzyża

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie odczytać sens tej wypowiedzi? Powraca ona na kartach Ewangelii kilkukrotnie: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24); „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż…

Czytaj dalej »

11 września – cezura w dziejach świata

Audio, Głos na pustyni

Niektórzy teologowie, próbujący zmierzyć swą myśl z problematyką zła widzianą w perspektywie Boga, odwołują się na zasadzie analogii do dzieła George Seurat’a. Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest jego dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden z najwybitniejszych przykładów dzieła sztuki namalowanego…

Czytaj dalej »

Gdy brat twój zgrzeszy

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Uczył Jezus: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch lub trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie…

Czytaj dalej »

Przebaczenie – dar czy wypracowana umiejętność?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Czym jest przebaczenie? Czy przebaczyć to znaczy zapomnieć wyrządzoną krzywdę? Czy w ogóle można zapomnieć zło, zadaną ranę? Czy może mamy być na tyle naiwni, by pozwolić się krzywdzić? Na czym polega przebaczenie? Wydaje się, że jest kilka kroków, które wiodą ku głębokiemu chrześcijańskiemu przebaczeniu. Zapraszam na kolejną refleksję z cyklu „Głos na pustyni” w…

Czytaj dalej »

Stworzenie śpiewa Ciebie, Panie

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

O owocach modlitwy w dzisiejszym „Głosie na pustyni”. Wytrwała i systematyczna modlitwa nie pozostaje bezowocna. Dokonuje przemiany życia. Daje głębszy wgląd w istotę wiary, przynosi pewność Bożej miłości, umacnia poczucie bezpieczeństwa przez Bogiem i daje wzrost pewności, że On troszczy się o nas. Modlitwa zmienia sposób widzenia świata. Przynosi pokój serca i pogodę ducha. Oddala…

Czytaj dalej »

Modlitwa wszystkich rzeczy

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Z Ewangelii św. Mateusza: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.…

Czytaj dalej »

Dwa filary

Audio, Głos na pustyni

Z Drugiego Listu do Tesaloniczan: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2Tes 2,15). Wiara Kościoła opiera się na dwóch filarach: Biblii i Tradycji. Właśnie o tym w dzisiejszym „Głosie na pustyni”. Serdecznie zapraszam. Listen to Dwa filary # ks. Mariusz Rosik…

Czytaj dalej »