Głos na pustyni

„Głos na pustyni” to audycja, którą prowadzę od 2019 roku w każdy niedzielny poranek o godz. 6.50 (dość wcześnie, prawda?) na antenie lokalnego Radia „Wrocław”. Ranne ptaszki zapraszam na żywo, a lubiących dłużej pospać – na moją stronę. Głębokich refleksji!

Maryja oczekująca

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Nawiedzenie. Kościół Santa Maria Novella, Florencja Scena zwiastowania, którą rysuje przed nami ewangelista Łukasz, wprowadza nas w ostatnie chwile adwentowego oczekiwania. Wpatrując się w Maryję słuchającą orędzia anioła Gabriela, chciejmy dostrzec Jej postawę, która może stać się dla nas wzorem nie tylko adwentowego postępowania. Łukasz rysuje portret Maryi, która słucha Boga i która jest Mu…

Czytaj dalej »

Niepokalana – Dziewczyna z Nazaretu

Audio, Głos na pustyni

W 1854 roku. Pius IX w bulli Ineffabilis Deus pisał: W pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, biorąc pod uwagę zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Listen to Dziewczyna z Nazaretu 8.12.2019 byOrygenes+ on hearthis.at   

Czytaj dalej »

Oto nadchodzi…

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

„Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry!” (Pnp 2,8) – wołaniem zakochanej do dna serca dziewczyny, bohaterki biblijnej Pieśni nad pieśniami, Kościół w dniach Adwentu wypełnia swoje serce i swoje usta. Woła nim o przyjście Zbawiciela: „Niech się otworzy niebo i niech zejdzie Sprawiedliwy! Niech się otworzy ziemia, i wyda Zbawiciela!” To…

Czytaj dalej »

Coś z orłów…

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Obchodzimy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nie potrafimy wyznaczyć granic Jego królestwa. Brak w nim punktów granicznych, murów obronnych i określonego terytorium. Granice królestwa Bożego biegną przez ludzkie serca. Kto więc należy do królestwa Bożego? Kto może się poszczycić, że ma Chrystusa za Króla? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania w słowach samego Jezusa. Jego…

Czytaj dalej »

Czy piekło istnieje?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest…

Czytaj dalej »

W listopadzie

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

W listopadowym klimacie opadających liści i powiewu chłodnego wiatru co roku przychodzi nam zatrzymać się na chwilę w biegu życia i zastanowić nad jedną z największych tajemnic i jednym z najstarszych pytań. Listopad to miesiąc modlitw za tych, którzy odeszli na drugi brzeg. Dotykamy tajemnicy. Pytamy o śmierć. Czym jest? Dlaczego jest? Jaką możemy przyjąć…

Czytaj dalej »

O tych, którzy odchodzą…

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Na pytanie o obecność w Biblii nauczania o czyśćcu uczciwy czytelnik natchnionej księgi musi jasno odpowiedzieć: „Nie, nie ma w niej wprost wyrażonej myśli o istnieniu takiego stanu po śmierci”. Brak w Biblii fragmentów kształtujących przekonanie na temat pośmiertnego miejsca oczyszczenia nie oznacza jednak, że nie znajdują się w niej wypowiedzi, w których upatrywać można…

Czytaj dalej »

Szczęście moje

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Dążenie do szczęścia nieustannie towarzyszy człowiekowi. Bohater Homera, Odyseusz, w wytrwałością podróżuje do swej Itaki, gdyż tylko tam może być szczęśliwy. Starożytny mit o Graalu głosi, iż ten kto wyruszy w drogę poszukiwania kielicha Ostatniej Wieczerzy i odnajdzie go, odnajdzie szczęście. Według Platona szczęśliwi mogli być tylko bogowie. O szczęściu również uczy nas Chrystus. Moglibyśmy…

Czytaj dalej »

Kościół konieczny?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Żyjący w III stuleciu św. Cyprian, biskup Kartaginy, sformułował postulat, który później został zdogmatyzowany: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Dziś spotkać się można z postawą odrzucenia konieczności istnienia Kościoła i niedostrzegania w nim skutecznego narzędzia zbawienia. Są ludzie, którzy sądzą, że indywidualna modlitwa czy lektura Pisma Świętego okażą się wystarczającą pożywką dla dynamicznego wzrostu wiary…

Czytaj dalej »

Skandale w Kościele

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Kiedy Noe na Boży rozkaz zaczął budować arkę, nic jeszcze nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach religii, katecheci mówią o drwinach, które wychodziły z ust sąsiadów biblijnego bohatera: „Patrzcie! Noe buduje arkę! Zamierza pływać nią po lesie”. Posłuszny Noe jednak wykonywał dokładnie polecenia Wszechmocnego. I gdy…

Czytaj dalej »