Głos na pustyni

„Głos na pustyni” to audycja, którą prowadzę od 2019 roku w każdy niedzielny poranek o godz. 6.50 (dość wcześnie, prawda?) na antenie lokalnego Radia „Wrocław”. Ranne ptaszki zapraszam na żywo, a lubiących dłużej pospać – na moją stronę. Głębokich refleksji!

Czy piekło istnieje?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest…

Czytaj dalej »

W listopadzie

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

W listopadowym klimacie opadających liści i powiewu chłodnego wiatru co roku przychodzi nam zatrzymać się na chwilę w biegu życia i zastanowić nad jedną z największych tajemnic i jednym z najstarszych pytań. Listopad to miesiąc modlitw za tych, którzy odeszli na drugi brzeg. Dotykamy tajemnicy. Pytamy o śmierć. Czym jest? Dlaczego jest? Jaką możemy przyjąć…

Czytaj dalej »

O tych, którzy odchodzą…

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Na pytanie o obecność w Biblii nauczania o czyśćcu uczciwy czytelnik natchnionej księgi musi jasno odpowiedzieć: „Nie, nie ma w niej wprost wyrażonej myśli o istnieniu takiego stanu po śmierci”. Brak w Biblii fragmentów kształtujących przekonanie na temat pośmiertnego miejsca oczyszczenia nie oznacza jednak, że nie znajdują się w niej wypowiedzi, w których upatrywać można…

Czytaj dalej »

Szczęście moje

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Dążenie do szczęścia nieustannie towarzyszy człowiekowi. Bohater Homera, Odyseusz, w wytrwałością podróżuje do swej Itaki, gdyż tylko tam może być szczęśliwy. Starożytny mit o Graalu głosi, iż ten kto wyruszy w drogę poszukiwania kielicha Ostatniej Wieczerzy i odnajdzie go, odnajdzie szczęście. Według Platona szczęśliwi mogli być tylko bogowie. O szczęściu również uczy nas Chrystus. Moglibyśmy…

Czytaj dalej »

Kościół konieczny?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Żyjący w III stuleciu św. Cyprian, biskup Kartaginy, sformułował postulat, który później został zdogmatyzowany: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Dziś spotkać się można z postawą odrzucenia konieczności istnienia Kościoła i niedostrzegania w nim skutecznego narzędzia zbawienia. Są ludzie, którzy sądzą, że indywidualna modlitwa czy lektura Pisma Świętego okażą się wystarczającą pożywką dla dynamicznego wzrostu wiary…

Czytaj dalej »

Skandale w Kościele

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Kiedy Noe na Boży rozkaz zaczął budować arkę, nic jeszcze nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach religii, katecheci mówią o drwinach, które wychodziły z ust sąsiadów biblijnego bohatera: „Patrzcie! Noe buduje arkę! Zamierza pływać nią po lesie”. Posłuszny Noe jednak wykonywał dokładnie polecenia Wszechmocnego. I gdy…

Czytaj dalej »

Wiara a ideologia

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Czasem zdarza nam się słyszeć, że religia jest ideologią. Nic bardziej błędnego. Otwórzmy jakikolwiek słownik, leksykon czy encyklopedię. W każdej z tych książek znajdziemy bardzo podobne określenia ideologii: jest to przyjęty zespół przekonań, poglądów i wartości określonej grupy społecznej. Na bazie tych przekonań, poglądów i wartości grupa decyduje o swoim sposobie działania w społeczeństwie i…

Czytaj dalej »

Ogród

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Od kilku tyg w naszych refleksjach stawiamy sobie pytanie o postawę chrześcijanina wobec cierpienia. Biblijny mit o upadku pierwszych ludzi daje najbardziej zasadniczą, aczkolwiek wcale nie pełną odpowiedź na problem zaistnienia zła na świecie: zło we wszelkich jego formach i przejawach pojawiło się na ziemi z wolnej decyzji człowieka, która została podjęta przez pierwszych ludzi…

Czytaj dalej »

Krzyż choroby?

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Ks. Józef Tischner, który w czasie, gdy nie mógł już mówić, napisał na kartce dwa słowa: „nie uszlachetnia”. Tydzień temu wspomnieliśmy, że mówienie o „krzyżu choroby” (choć nie ma tego w Biblii) znajduje pewne uzasadnienie w tradycji Kościoła. W jaki sposób doszło do utożsamienia choroby fizycznej z „krzyżem”, którego dźwiganie nakazuje Jezus? Otóż sam Jezus…

Czytaj dalej »

Kto nie bierze krzyża

Audio, Głos na pustyni, W Kościele

Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie odczytać sens tej wypowiedzi? Powraca ona na kartach Ewangelii kilkukrotnie: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24); „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż…

Czytaj dalej »