Mesjasz po raz drugi? Paruzja (II)

Z mowy eschatologicznej: „Wtedy jeśliby wam kto powiedział: 'Oto tu jest Mesjasz’ albo: 'Tam’, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: 'Oto jest na pustyni’, nie chodźcie tam!; 'Oto wewnątrz domu’, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą” (Mt 24,23-28).