Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: https://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Wprowadzenie do czterech ksiąg Tory

Słowo blisko Ciebie, Video

W naszej drodze w projekcie „Słowo blisko Ciebie” trwamy przy lekturze czterech ksiąg Tory. Są nimi: Księga Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Wszystkie one stanowią część Pięcioksięgu, czyli Tory. W naszej refleksji zatrzymamy się nad czterema księgami. Księga Wyjścia Nazwa księgi pochodzi od tłumaczy Septuaginty (LXX), którzy pod terminem exodus rozumieli wyjście Izraelitów z…

Czytaj dalej »

Księga Rodzaju. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Po miesiącach zgłębiania fundamentów Nowego Testamentu w projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego. Księga, której nazwa wywodzi się od greckiego genesis („rodowód”, „początki”, „dzieje”), przedstawia opowiadania o charakterze etiologicznym, ludowym bądź pouczającym. Pierwsze jedenaście rozdziałów tworzy tzw. prehistoria biblijna, której wątki są często spójne z motywami obecnymi w bliskowschodnich przekazach wyobrażeń…

Czytaj dalej »

Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Kolejny krok w ramach projektu „Słowo blisko Ciebie”. Dzieje Apostolskie opowiadają o pierwszych trzech dekadach istnienia Kościoła. Historia tu opowiedziana rozpoczyna się od dnia wstąpienia do nieba Jezusa, a kończy na pobycie Pawła w Rzymie. Chodzi więc mniej więcej o lata 30-63. Autorem tej księgi jest postać wyjątkowa. Łukasz jest jedynym autorem ksiąg natchnionych, który nie…

Czytaj dalej »

Ewangelia Jana. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Mimo drzwi zamkniętych kontynuujemy projekt „Słowo blisko Ciebie”. Przychodzi czas na wprowadzenie do lektury Ewangelii św. Jana. Jan apostoł – najmłodszy spośród uczniów Jezusa (albo ostateczny redaktor Ewangelii – ktoś z kręgów Janowych) miał dużo czasu na głęboką teologiczną i egzystencjalną refleksję nad życiem i słowami Jezusa. Umiłowany uczeń Pana po zmartwychwstaniu wraz z innymi…

Czytaj dalej »

Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii w projekcie „Słowo blisko Ciebie”. Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza zwane są powszechnie synoptycznymi. Grecki termin synopsis oznacza spojrzenie ogarniające całość przedmiotu (syn – „łącznie”, „z”, optikos – „widziany”). Rzeczywiście, jeśli tekst tych Ewangelii napisać w kolumnach obok siebie i spojrzeć nań całościowo,…

Czytaj dalej »

Słowo blisko Ciebie

Audio, Słowo blisko Ciebie

Z Magdaleną Ludwiną ze wspólnoty Hallelu Jah i ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wice-moderatorem Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Adrianna Sierocińska Chcesz przeczytać całe Pismo święte, ale nie wiesz, jak się za to zabrać i wytrwać w swoim postanowieniu? Wspólnota Hallelu Jah zaprasza do włączenia się w program „Słowo blisko ciebie”. Posłuchaj: Listen to Słowo blisko…

Czytaj dalej »