Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Nielitościwy dłużnik

Audio, Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

  Pewnemu człowiekowi darowano olbrzymi dług, on jednak nie chciał darować niewielkiej kwoty swojemu dłużnikowi. Wówczas „pan wezwał przed siebie swojego sługę i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony…

Czytaj dalej »

W kręgu przypowieści

Audio, Strefa akademicka, Strona z Pisma Świętego

  Jedną z ulubionych form nauczania Jezusa jest przypowieść, charakteryzująca się scenicznym wprowadzeniem i dużą obrazowością. Wybór przypowieści jako formy nauczania był wynikiem świadomej pedagogii Nauczyciela z Nazaretu. Marek stwierdza: „W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom” (Mk…

Czytaj dalej »

Anioł z wizytą w Nazarecie

Audio, Strona z Pisma Świętego

 Grecki termin kecharitomene, który stanowi w Biblii hapax legomenon, włączony został w formułę: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski [kecharitomene], Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28). Niezbyt trafne polskie tłumaczenie terminu „pełna łaski”, oparte jest z pewnością na łacińskim gratia plena, zaczerpniętym z Wulgaty. Bardziej odpowiedni termin zapisały niektóre przekłady starołacińskie, które mają lekcję…

Czytaj dalej »

Ujrzał i uwierzył – jak zmartwychwstał Jezus?

Audio, Strona z Pisma Świętego

  Analiza zwyczajów pogrzebowych w Palestynie I w. po Chr. wykazuje, że szaty używane przy pochówku, całun i chusty, zwłaszcza ta, którą owijano głowę zmarłego, miały określone przeznaczenie. Za czasów Chrystusa, po dokonaniu namaszczenia ciał zmarłych, owijano je całunem, na twarzy kładziono sudarion, a ręce i nogi przewiązywano opaskami. Proces przygotowania ciała do pogrzebu wyglądał…

Czytaj dalej »

Apokalipsa – księga o miłości i zbawieniu

Audio, Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Apokalipsa, ostatnia księga całej Biblii, jest prawdopodobnie najtrudniejszą księgą w kanonie. Jej tytuł oznacza tyle co „objawienie”. Nie chodzi jednak o przewidywanie strasznych kataklizmów, które mają dotknąć ziemię. Chodzi o objawienie Bożej miłości i cudownego planu zbawienia, który zrealizuje się w Kościele. Listen to Apokalipsa – księga o miłości i zbawieniu # ks. Mariusz Rosik…

Czytaj dalej »

2015: Zweihundertsten Jahrestag der Geburt von Konstantin von Tischendorf

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Im Frühling 1844 hat sich ein deutscher Wissenschaftler, Bibelforscher und Kenner der antiken Handschriften, von dem italienischen Livorno auf den Weg nach Ägypten gemacht. Nachdem das Schiff am Ufer von Alexandrien angelegt hatte, gelangte der Reisende nach Kairo, von da er einen Ausflug zu einem gewissen Kloster auf der Sketischen Wüste gekauft hat. Von dort…

Czytaj dalej »

Suffering Messiah in Qumran? A Good News Before the Gospels

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

It was my last semester at the Hebrew University, when Israel Knohl published his book entitled The Messiah Before Jesus: The Suffering Servant of the Dead Sea Scrolls (Jerusalem: Schocken Press, 2000. Hebrew; Berkeley: University of California Press, 2000. English). Almost nobody noticed the book. Suffering messiah before the nascent of Christianity? What a strange idea?…

Czytaj dalej »

Praktyczne porady o lekturze Biblii

Audio, Strona z Pisma Świętego

Niekiedy zrozumienie czytanego tekstu biblijnego (zwłaszcza ze Starego Testamentu) sprawia nam niemałe trudności. Każda księga przeniknięta jest symboliką, zwyczajami czasów, w których była pisana, a także kultury dalekiej od umysłu ukształtowanego w oparciu o grecko-rzymskie wzorce. Stąd właśnie trudności we właściwym odczytaniu biblijnego orędzia, a także umiejętnym zastosowaniu do konkretnej sytuacji czytelnika. Warto więc przyjrzeć…

Czytaj dalej »

Siedem powodów, dla których warto czytać Biblię

Audio, Strona z Pisma Świętego

POWÓD PIERWSZY! Nie ulega wątpliwości, że Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Faktycznie jest ona zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Księga ta rodziła się w kulturze zupełnie innej od kultury zachodniej i w mentalności odmiennej niż ta, która została ukształtowana przez wzorce filozoficznej myśli Grecji i prawniczej myśli Rzymu. Dlaczego warto…

Czytaj dalej »

Jak usłyszeć Boga?

Audio, Strona z Pisma Świętego

Prorok Amos był zwykłym pasterzem owiec. Na osiem wieków przed Chrystusem, Bóg skierował do niego takie oto słowa: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą…

Czytaj dalej »