Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

W Duchu i prawdzie

Audio, Strona z Pisma Świętego

Jezus wyjaśnia Samarytance: „Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i…

Czytaj dalej »

Św. Paweł wzorem postawy ucznia Chrystusa

Audio, Strona z Pisma Świętego

Aby dostrzec cudowny plan zbawienia, który Bóg zrealizował przez Jezusa, na drodze do Damaszku Szaweł musiał stracić wzrok. Gdy olśniła go nagle światłość z nieba, upadł na ziemię. Gdy się podniósł, nic już nie widział. I wtedy wszystko stało się jasne. Listen to w. Paweł wzorem postawy ucznia Jezusa # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on…

Czytaj dalej »

Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej

Audio, Strona z Pisma Świętego

Nie ulega wątpliwości, że Modlitwa Pańska, ta naj- bardziej chrześcijańska z modlitw, jest zakorzeniona w judaizmie1. Zarówno poprzez swą strukturę (inwokacja i siedem próśb), jak i poprzez idee w niej zawarte, odwołu- je się do literackich i teologicznych wzorców żydowskich, jest więc głęboko zakotwiczona w żydowskiej pobożności. Listen to Judaistyczne tło Modlitwy Panskiej # ks.…

Czytaj dalej »

Rozmowa przy studni

Strona z Pisma Świętego, Video

Polkowickie Święto Odnowy Charyzmatycznej Stosunki Samarytan i Żydów nie układały się najlepiej, gdy Jezus postanowił jedną ze swych pielgrzymek do Jerozolimy odbyć przez Samarię. W rzeczywistości większość wyznawców Jahwe mieszkających w Galilei, by udać się do Świętego Miasta, naddawało kilkadziesiąt kilometrów, wędrując najpierw na wybrzeże Morza Śródziemnego, następnie kierując się na południe wzdłuż brzegu i…

Czytaj dalej »

Wie sieht der Tempel von Herodes aus?

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Im achtzehnten Jahr seiner Herrschaft entschied sich Herodes, den vorhandenen Tempelkomplex zu rekonstruieren. Es war seine wichtigste, obwohl nicht einzige architektonische Idee. Flavius Josephus berichtet, dass Herodes es mit eigenen Mitteln vollziehen wollte und dass es das wunderbarste, da viel größere und höhere Heiligtum sein sollte. Es sollte auch das Werk sein, das alle anderen…

Czytaj dalej »

Nadanie prymatu (J 21, 15-19)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego, Video

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię…

Czytaj dalej »

SZAWEŁ Z TARSU SPOTYKA CHRYSTUSA

Audio, Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Szaweł w młodym wieku został wysłany z rodzinnego Tarsu w Cylicji do Jerozolimy, by tam pobierać nauki w szkole znakomitego rabbiego Gamaliea I. To właśnie Gamalielowi przypisywane są słowa: „Znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych”. Jak w każdej rabinackiej szkole, Szaweł dużo czasu poświęcać musiał na kształcenie się w…

Czytaj dalej »

JEZUS SPOTYKA SYROFENICJANKĘ

Audio, Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

  Pewnego dnia Jezus wybrał się do Fenicji: „Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu” (Mk 7,24). Ewangelista dodaje: „Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta” (Mk 7,25). Właśnie owo „wnet” czy „natychmiast” podkreśla…

Czytaj dalej »

NIKODEM SPOTYKA JEZUSA

Audio, Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

  Nikodemowy świat stanął na głowie. Do chwili spotkania z Jezusem Nikodem był pewien, że jedynie dobrymi uczynkami zaskarbić można sobie miłość Boga. Od nocnej rozmowy z Galilejczykiem wiedział, że Bóg kocha ludzi za darmo, a na tę miłość odpowiedzieć należy szlachetnym postępowaniem. Dotychczas myślał według schematu: najpierw dobre uczynki, potem Boża miłość. Od pamiętnej…

Czytaj dalej »

Uczta królewska

Audio, Strona z Pisma Świętego

  Przypowieść o zaproszeniu na ucztę weselną budzi trudności interpretacyjne z punktu widzenia logiki. Czytelnika zadaje sobie pytanie: skoro wydający przyjęcie zapraszał bez wyjątku wszystkich („’Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie’. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych”; 22,9-10), jakże może się dziwić,…

Czytaj dalej »