Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Medialny szum Tysiąclecia

Audio, Strona z Pisma Świętego

W grudniu 2016 roku Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o przygotowaniu nowego tłumaczenia Biblii dla celów liturgicznych. Przekład ma być rewizją V wydania Biblii Tysiąclecia, które ukazało się w 1999 roku. O sprawie niemal milczano przez rok. Tymczasem w ostatnich dniach stała się newsem mediów, nie tylko dolnośląskich, ale także ogólnopolskich. Zobaczcie sami. Radio „Rodzina”…

Czytaj dalej »

Józefowe sny

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

fot. M. Rosik Józef stoi u początków nowego przymierza. Oblubieniec Maryi na kartach Ewangelii jawi się jako postać ogarnięta słowem Bożym. Oczekuje na nie tak bardzo, jak Izraelici oczekiwali każdego dnia na mannę na pustyni. Karmi się słowem Bożym tak, jak Izrael karmił się tajemniczym pokarmem: każdego dnia dzienną porcją, nie zaś jeden raz spożywając…

Czytaj dalej »

Zmartwychwstanie robi różnicę

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Ostatecznych dowodów zmartwychwstania Syna Bożego oczywiście nie ma i być nie może, bo gdyby były – wszystkim nie wierzących w powstanie z martwych Chrystusa należałoby przedstawić owe niezaprzeczalne dowody, a swój wywód zakończyć matematycznym quod erat demonstrandum („co należało udowodnić”). Dowodów zmartwychwstania nie ma, za to argumentów za zmartwychwstaniem jest wiele i nie można ich…

Czytaj dalej »

Raj – na ziemi czy w niebie?

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego, Video

W Starym Testamencie jednym z najbardziej nasyconych symboliką tekstów jest opowiadanie o rajskim ogrodzie (Rdz 2,4b-3,24), zwane niekiedy przez genologów biblijnym mitem o raju, z wyraźnym zaznaczeniem, że ten gatunek literacki odznacza się swoją specyfiką w zestawieniu z innymi mitami starożytnych kultur. W literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu, a także na kartach dzieł pisanych starożytnych Greków pojawia…

Czytaj dalej »

Biblia Tysiąclecia sześć

Audio, Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Ostatnie przed Biblią Tysiąclecia tłumaczenie Pisma Świętego na język polski pochodzi z 1599 roku. Tytanicznej pracy podjął się wtedy jezuita Jakub Wujek i przez ponad kolejne trzysta lat był to dominujący przekład w Kościele rzymsko-katolickim w Polsce. Kolejny przekład bezpośrednio z oryginałów w językach greckim, hebrajskim i aramejskim to dopiero 1965 rok. Później pięć reedycji. W…

Czytaj dalej »

Biblia pierwszego Kościoła

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego, Video

„Biblia pierwszego Kościoła” składa się z połączenia tłumaczenia Starego Testamentu przygotowanego w oparciu o przekład Septuaginty, czyli Biblii Greckiej Starego Testamentu, oraz przekładu Nowego Testamentu na język polski. Dzieła tego dokonał ks. prof. Remigiusz Popowski SDB. Połączenie obydwu części Biblii, Starego i Nowego Testamentu, jest w pełni uzasadnione, gdyż właśnie taką wersją posługiwali się chrześcijanie pierwszych wieków. To…

Czytaj dalej »

Sześć pytań. Marnotrawny syn – miłosierny Ojciec

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Obraz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego zdobi ściany petersburskiego Ermitażu. Stojąca postać Ojca i klęczący przed nim syn. Ojciec z narzuconym na ramionach czerwonym płaszczem, syn z pochyloną głową. Gra światła i cienia tak została wykorzystana przez artystę, że niemal cała uwaga widza skupia się na błogosławiących, spoczywających na ramionach syna, dłoniach Ojca. Biografowie twierdzą, że…

Czytaj dalej »

Zasadnicze kierunki interpretacji Pieśni nad pieśniami

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Kilkanaście z najpiękniejszych kart Starego Testamentu zatrzymują uwagę czytelnika na jednym zasadniczo temacie: miłości. Co prawda cała Biblia mówi o miłości, jaką Bóg ma ku człowiekowi, jednak w Pieśni nad pieśniami ukazana jest ona na wzór delikatnej, romantycznej i młodzieńczej miłości kobiety i mężczyzny. Sama nazwa księgi jest niezwykle wymowna. Zgodnie z semickim sposobem wyrażania…

Czytaj dalej »

Nie broń się przed Nim

Strona z Pisma Świętego

Bóg istnieje. Dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych? Jest wszechmocny. Ale dlaczego nie usunie zła? Nie, to nie są pytania ateistów. To „najbardziej nagląca niewiadoma” ludzkiego serca. Tajemnica, w którą zanurza się człowiek chcący świadomie mówić Bogu „Ojcze”. Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wrocławskim biblistą, rozmawia Agnieszka Bugała z tygodnika „Niedziela”  – Agnieszka Bugała: Jak wyobraża sobie Ksiądz…

Czytaj dalej »

Pierwszy List do Koryntian. Wprowadzenie i przekład

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Najbardziej powszechnym przekładem Biblii w Polsce jest tzw. Biblia Tysiąclecia, której publikacja została przygotowana ku uczczeniu tysiąclecia chrztu Polski. Piąte wydanie Biblii Tysiąclecia ukazało się w 1999 roku, po 34 latach od wydania pierwszego, które zostało zainicjowane przez benedyktynów z Tyńca w Krakowie, a wydane przez Wydawnictwo „Pallottinum” w Poznaniu. Było to pierwsze po 350…

Czytaj dalej »