Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Sześć pytań. Marnotrawny syn – miłosierny Ojciec

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Obraz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego zdobi ściany petersburskiego Ermitażu. Stojąca postać Ojca i klęczący przed nim syn. Ojciec z narzuconym na ramionach czerwonym płaszczem, syn z pochyloną głową. Gra światła i cienia tak została wykorzystana przez artystę, że niemal cała uwaga widza skupia się na błogosławiących, spoczywających na ramionach syna, dłoniach Ojca. Biografowie twierdzą, że…

Czytaj dalej »

Zasadnicze kierunki interpretacji Pieśni nad pieśniami

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Kilkanaście z najpiękniejszych kart Starego Testamentu zatrzymują uwagę czytelnika na jednym zasadniczo temacie: miłości. Co prawda cała Biblia mówi o miłości, jaką Bóg ma ku człowiekowi, jednak w Pieśni nad pieśniami ukazana jest ona na wzór delikatnej, romantycznej i młodzieńczej miłości kobiety i mężczyzny. Sama nazwa księgi jest niezwykle wymowna. Zgodnie z semickim sposobem wyrażania…

Czytaj dalej »

Nie broń się przed Nim

Strona z Pisma Świętego

Bóg istnieje. Dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych? Jest wszechmocny. Ale dlaczego nie usunie zła? Nie, to nie są pytania ateistów. To „najbardziej nagląca niewiadoma” ludzkiego serca. Tajemnica, w którą zanurza się człowiek chcący świadomie mówić Bogu „Ojcze”. Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wrocławskim biblistą, rozmawia Agnieszka Bugała z tygodnika „Niedziela”  – Agnieszka Bugała: Jak wyobraża sobie Ksiądz…

Czytaj dalej »

Pierwszy List do Koryntian. Wprowadzenie i przekład

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Najbardziej powszechnym przekładem Biblii w Polsce jest tzw. Biblia Tysiąclecia, której publikacja została przygotowana ku uczczeniu tysiąclecia chrztu Polski. Piąte wydanie Biblii Tysiąclecia ukazało się w 1999 roku, po 34 latach od wydania pierwszego, które zostało zainicjowane przez benedyktynów z Tyńca w Krakowie, a wydane przez Wydawnictwo „Pallottinum” w Poznaniu. Było to pierwsze po 350…

Czytaj dalej »

Serie wydawnicze. Tylko dla biblistów!

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Mniej więcej rok temu postanowiłem sprawdzić, gdzie polscy bibliści mogą publikować swoje prace. Wydawnictw jest dziś dużo i kto ma środki finansowe – ten nie ma najmniejszego problemu z wydaniem książki, jednak aby była ona zauważona, pewnie lepiej publikować w jednej z serii wydawniczych poświęconych Biblii. Dotyczy to przede wszystkim świeżo upieczonych doktorów polskich uczelni…

Czytaj dalej »

Rozmowa z rabinem z Tarsu

Strona z Pisma Świętego

Z rabinem Szaulem, pochodzącym z Tarsu w dzisiejszej Turcji, rozmawia ks. Mariusz Rosik. Rozmówcy poruszają wiele problemów, z którymi boryka się dziś Kościół. Czynią to w oparciu o zasadę starożytnych „catenae” – łańcuchów łączących cytaty z Biblii. Mają jednak świadomość współczesnej zasady: „tekst bez kontekstu jest pretekstem”, co oznacza, że nie można na podstawie tej…

Czytaj dalej »

O miłosierdziu Boga i Jego sprawiedliwości biblijnie

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie La Grande Jatte Georges’a Seurat’a. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden z najwybitniejszych przykładów techniki określanej w historii sztuki jako puentylizm (kropkowanie, plamkowanie). Kompozycja malarska obrazu budowana była przez nakładanie na płótno niezliczonych, różnokolorowych plamek, punktów czy…

Czytaj dalej »

Droga do Emaus (Łk 24,13-35)

Strona z Pisma Świętego, Video

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie…

Czytaj dalej »

Biblijnie o chrzcie

Audio, Strona z Pisma Świętego

W jaki sposób chrzest potwierdzony osobistą decyzją przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela pozwala nam zacząć doświadczać zwycięstwa Jezusa nad złem? Przecież chrzest nie likwiduje cierpień i śmierci fizycznej, ani nie odbiera nam możliwości popełniania grzechów. Na czym więc polega zwycięstwo Jezusa – zwycięstwo, do którego zostajemy włączeni przez chrzest? Więcej – kliknij tutaj.

Czytaj dalej »

Głupi z natury

Audio, Strona z Pisma Świętego

Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje fragment korespondencji Pawła z Rzymianami (Rz 1,19-20) za locus classicus w argumentacji biblijnej za naturalną (rozumową) poznawalnością Boga. Wśród „dróg”, które są nie tyle dowodami, co argumentami za istnieniem Boga, autorzy Katechizmu wymieniają dwie: świat materialny i osobę ludzką (KKK 31). Listen to Głupi z natury są wszyscy, którzy nie poznali…

Czytaj dalej »