W. Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem

W. Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 495) Obszerna książka ks. Wojciecha Pikora, która stanowi jego rozprawę profesorską, poświęcona została roli, jaką odgrywa ziemia w przymierzu pomiędzy narodem wybranym a Bogiem. Obszar badawczy został przez Autora ograniczony do Księgi Ezechiela. Temat pracy został sformułowany następująco: …

Życie po śmierci w wierzeniach Izraelitów

Nieśmiertelność, podobnie jak wolność od cierpień czy wewnętrzna harmonia, była jednym z darów ofiarowanych przez Stwórcę człowiekowi. Dary te utracone zostały z powodu upadku pierwszych rodziców. W dziejach patriarchów i narodu wybranego wzrasta świadomość śmierci jako konsekwencji grzechu. Mówi się o stanie Szeolu, czyli otchłani, do której zmierzają zmarli. W pierwotnych formach religijności Izraela nie …

Miłosierni jak Ojciec

Z nieco figlarnym uśmiechem można powiedzieć, że – nie licząc Pięćdziesiątnicy –  dla nas, katolików, wszystko zaczęło się od małej samoprzylepnej karteczki, która 18 lutego 1967 roku zawisła na tablicy ogłoszeń Duquesne University niedaleko Pittsburgha. Studentka romanistyki, młoda dziewczyna, bardzo piękna, Patrycja Gallagher Mansfield, wybierała się na trzydniowe, weekendowe rekolekcje. Na studenckiej tablicy wywiesiła tę …

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa Anna Rambiert-Kwaśniewska Archeolog czyta Biblię TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2016 Opis Nie jest jasne, w jaki sposób chrześcijaństwo rozkrzewiło się w Rzymie. Jak wynika ze wzmianki Swetoniusza, w około dwadzieścia lat po śmierci Chrystusa musiało być już ono w Wiecznym Mieście na tyle znane, że spowodowało …

PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE I APOKRYFACH

Greckiemu terminowi parabole odpowiada hebrajski rzeczownik maszal. Idea maszalu nie ogranicza się koniecznie do krótkiego opowiadania, lecz zasadniczym jej elementem jest porównanie. Z tego też powodu maszalem może być przysłowie czy alegoria. Jedno ze znaczeń czasownika maszal to „być podobnym”, „stać się podobnym” czy „porównać”. Maszal w Starym Testamencie Krótkie przysłowie, choć nie stanowi opowiadania, …

PRZYPOWIEŚĆ W LITERATURZE GRECKIEJ I RZYMSKIEJ

Przypowieść jako gatunek literacki znana była już w literaturze starożytnej, zarówno greckiej (i rzymskiej), jak i hebrajskiej, jednak przypowieści ewangelijne cechuje ich własna specyfika. Aby lepiej ją uchwycić, należy najpierw przybliżyć cechy gatunku przypowieściowego w starożytnej Grecji i Rzymie. 1. Przypowieść jako parabole W swojej Retoryce (2.20) Arystoteles wyróżnił dwa rodzaje dowodzenia w mowach i …

Wypełnić pusty kubek 

  Mędrzec Syrach na dwa wieki przed Chrystusem pisał: „Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia” (Syr 28,3). Na kartach Ewangelii bardzo łatwo zauważymy pewien charakterystyczny rys działalności Jezusa. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Do kobiety cudzołożnej powiedział: „Ja Ciebie nie potępiam” (J 8,11) i aby jej nie zawstydzić – …

Niedziela za sobotę

  Będziesz zachowywał szabat i uroczysty dzień Pański, ponieważ pierwszy jest pamiątką stworzenia, a drugi zmartwychwstania. Jest dla was tylko jeden szabat, który należy zachowywać w przeciągu całego roku jako święto, a nie uroczystość – to jest szabat pogrzebu naszego Pana. A to dlatego, że gdy Stworzyciel był pod ziemią, smutek za Nim jest silniejszy …

PSYCHOLOGA ZMAGANIA Z BIBLIĄ

  Jeden z greckich mitów opowiada o Psyche, personifikacji ludzkiej duszy, w której zakochał się sam Eros. Odwiedzał ją co noc, skrywając się pod osłoną ciemności. W Psyche jednak przemogła ciekawość. Gdy pewnego razu Eros pogrążony był we śnie, ta zapaliła kaganek, by zobaczyć, jak wygląda jej kochanek. Kropla rozpalonej oliwy obudziła boga miłości, który …