Teologia Listów katolickich

I. PLAN WYKŁADU

  1. Teologia Listu św. Jakuba
  2. Teologia Listu św. Judy
  3. Teologia Pierwszego Listu św. Piotra
  4. Teologia Drugiego Listu św. Piotra

II. LITERATURA

Kliknij na tytuł, aby otworzyć plik:

  1. Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba, współautor: K. Wojciechowska, Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa 2018, ss. 304.
  2. „Pierwszy List świętego Piotra apostoła”, w: Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa, współautorzy: M. Wróbel, H. Langkammer, Nowy Testament 5, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2015, 35-62.
  3. „Drugi List świętego Piotra apostoła”, w: Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa, współautorzy: M. Wróbel, H. Langkammer, Nowy Testament 5, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2015, 63-80.
  4. „List świętego Judy”, w: Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa, współautorzy: M. Wróbel, H. Langkammer, Nowy Testament 5, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2015, 129-140.

III. FORMA ZALICZENIA

Egzamin ustny na ostatnich zajęciach w semestrze.