W Duchu Świętym

Potrzebujemy Go wszyscy! Niech więc Duch Święty, który cieniem okrył Niepokalaną, by uczynić Ją Matką Syna Bożego, ten sam, który zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, podczas gdy Jan zanurzał Go w wodach Jordanu, a potem wypełnił żarem ewangelizacji serca apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy darzy wszystkich Czytelników tego bloga „pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!” (2Tes 3,16).

Działać inaczej

Audio, Konferencje, Video, W Duchu Świętym

Poniżej nagranie trzeciej i ostatniej części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia działanie”. Listen to Duch Święty przemienia działanie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Polub stronę na…

Czytaj dalej »

Myśleć inaczej

Audio, Konferencje, Video, W Duchu Świętym

Poniżej nagranie drugiej z trzech części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia myślenie”. Część trzecia już za tydzień. Listen to Duch Święty przemienia myślenie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on…

Czytaj dalej »

Mówić inaczej

Audio, Konferencje, Video, W Duchu Świętym

Poniżej nagranie pierwszej z trzech części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia mowę”. Część druga już za tydzień. Listen to Duch Święty przemienia mowę # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on…

Czytaj dalej »

O uwielbieniu biblijnie

Konferencje, Video, W Duchu Świętym

Konferencja wygłoszona w ramach konferencji „Moc uwielbienia”, organizowanej przez wspólnotę „Chwała” z Legnicy (uwielbienie: Agalliasis z Wrocławia) – w Legnicy dnia 2 marca 2019 roku. Ponieważ na filmie nie widać multimedialnej prezentacji wyświetlanej w tle, zobacz najistotniejsze fotografie. Mowa o wydarzeniach, które są przedstawione w prezentacji, rozpoczyna się od 25 minuty konferencji. „W sobotę 2 marca…

Czytaj dalej »

Kościół tak, charyzmaty nie?

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

Soborowa konstytucja Lumen gentium zachęca do korzystania ze wszystkich darów Ducha Świętego: „Charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze” (12). Do czego prowadzi postawa odrzucenia tych „najznamienitszych” darów duchowych?

Czytaj dalej »

Wiatr czy Duch?

W Duchu Świętym, W Kościele

W rozmowie z Nikodemem Jezus wskazuje na konieczność narodzenia z wody i z Ducha. Konieczność tę komentuje stwierdzeniem: „Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,8). Wielu badaczy kwestionuje takie tłumaczenie, twierdząc, że Jezus nie…

Czytaj dalej »

Dar języków w zgromadzeniu?

W Duchu Świętym, W Kościele

Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian przedstawia zasady korzystania z charyzmatów w czasie zgromadzenia modlitewnego. Oprzemy się zasadniczo na wywodzie Pawła z 14 rozdziału tego listu. Mówi tam apostoł przede wszystkim o charyzmacie języków i proroctwa, jednak ten ostatni rozszerza na wszystkie charyzmaty poznania i nauczania. Paweł uznaje ważność daru języków, jednak widzi jego…

Czytaj dalej »

Dar języków w modlitwie osobistej

W Duchu Świętym, W Kościele

Glosolalia jest darem modlitwy. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o modlitwie chrześcijanina jako spotkaniu, które dokonuje się w sercu: Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg Powtórzonego Prawa i Proroków, kładą nacisk na…

Czytaj dalej »