W Duchu Świętym

Potrzebujemy Go wszyscy! Niech więc Duch Święty, który cieniem okrył Niepokalaną, by uczynić Ją Matką Syna Bożego, ten sam, który zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, podczas gdy Jan zanurzał Go w wodach Jordanu, a potem wypełnił żarem ewangelizacji serca apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy darzy wszystkich Czytelników tego bloga „pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!” (2Tes 3,16).

Dar języków w zgromadzeniu?

W Duchu Świętym, W Kościele

Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian przedstawia zasady korzystania z charyzmatów w czasie zgromadzenia modlitewnego. Oprzemy się zasadniczo na wywodzie Pawła z 14 rozdziału tego listu. Mówi tam apostoł przede wszystkim o charyzmacie języków i proroctwa, jednak ten ostatni rozszerza na wszystkie charyzmaty poznania i nauczania. Paweł uznaje ważność daru języków, jednak widzi jego…

Czytaj dalej »

Dar języków w modlitwie osobistej

W Duchu Świętym, W Kościele

Glosolalia jest darem modlitwy. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o modlitwie chrześcijanina jako spotkaniu, które dokonuje się w sercu: Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg Powtórzonego Prawa i Proroków, kładą nacisk na…

Czytaj dalej »

Modlitwa za Wrocław

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

Z Joshem McDowellem na Wyspie Słodowej 27 maja zostało odprawione Nabożeństwo Jedności wielu społeczności i organizacji chrześcijańskich z Wrocławia. Otaczaliśmy modlitwą nasze piękne miasto, jego władze i mieszkańców. W uwielbieniu poprowadził zgromadzonych na Wyspie Słodowej zespół pod kierownictwem Piotra Płechy, byłego basisty TGD, a inspirującym Słowem podzielił się gość specjalny – Josh McDowell, niesamowity mówca,…

Czytaj dalej »

Dar języków

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

Dar modlitwy w językach prowadzi do wzmożonej praktyki wielbienia Boga. Ten wymiar modlitwy jest często zaniedbany w życiu wielu chrześcijan. Kto jednak przyjął chrzest w Duchu Świętym, zyskuje nową świadomość wagi tej formy modlitwy, chętnie włącza się w nią we wspólnocie, często dołączając do pięknych śpiewów uwielbienia. Dar języków prowadzi niejednokrotnie do nowego głodu Pisma…

Czytaj dalej »

Dar języków a chrzest w Duchu Świętym

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą…

Czytaj dalej »

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym. Kilka słów o historii

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez rozważenie…

Czytaj dalej »

Chrzest w Duchu Świętym

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

W mowach, które Jezus głosił swoim uczniom w ostatnich dniach przed swą męką, a także po zmartwychwstaniu, obiecał im, że jeśli będą Go naśladować, to mogą być pewni dwóch rzeczy: że zawsze będą niepomiernie szczęśliwi i zawsze mogą spodziewać się kłopotów. Takie było doświadczenie wierzących przez całe wieki na przestrzeni historii Kościoła i takie jest…

Czytaj dalej »

Między pokoleniami

W Duchu Świętym, W Kościele

Pomimo jasnego ustosunkowania się Konferencji Episkopatu Polski do kwestii uzdrowienia międzypokoleniowego, w niektórych kręgach temat powraca. Są tacy chrześcijanie, którzy utrzymują, że grzeszne życie moich przodków może skutkować bezpośrednim wpływem złych duchów na mnie. Zwolennicy takich tez powołują się na zapowiedź Bożej kary „do trzeciego i czwartego pokolenia” (Wj 20,5) i zachęcają do modlitwy o…

Czytaj dalej »

Pentekostalizacja – głos w dyskusji

Video, W Duchu Świętym, W Kościele

fot. archiwum M. Rosik Józef Ratzinger pod pojęciem pentekostalizacji rozumie zjawisko na wskroś pozytywne, widząc w niej dar Ducha Świętego: „fenomen pentekostalizacji, powstały w łonie świata protestanckiego, przyjął się, w odmiennej formie, w Kościele katolickim pod nazwą Odnowa Charyzmatyczna […]. We wspólnotach charyzmatycznych i w innych ruchach, które miały świadomość bycia darem Ducha Świętego dla…

Czytaj dalej »

„Duch Pana Boga nade mną”. Wiara zwyciężająca świat

Artykuły, W Duchu Świętym

Z Birgittą i Ulfem Ekmanami Ulf Ekman to urodzony 8 grudnia 1950 w Göteborgu – szwedzki teolog, misjonarz i etnograf. W 1970 ukończył szkołę średnią. Następnie studiował etnografię, historię i teologię na Uniwersytecie w Uppsali. W styczniu 1979 był ordynowany w luterańskim Kościele Szwecji. Następnie przez kilka lat pracował jako kapelan na uniwersytecie w Uppsali. Jest założycielem…

Czytaj dalej »