Biblia, kobieta i ksiądz

Ono, ona i on – czyli Biblia, kobieta i ksiądz. Do rozmów na tematy biblijne zapraszają Państwa Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik. Tematykę rozmów i wnikliwe pytania zawdzięczamy red. Adriannie Sierocińskiej. Jest naprawdę dobra! Przyjemnego odbioru!

Dlaczego i jak czytać Biblię?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg przemówił do zwykłego pasterza i hodowcy sykomor, Amosa, który swą działalność prorocką rozwijał w państwie północnym: „Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich” (Am 8,11). Wydaje się, że czasy obecne są chwilą…

Czytaj dalej »

Miłosierdzie biblijnie

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Patrząc z perspektywy ludzkiej, nie jesteśmy w stanie dostrzec całości planu zbawienia. Dopiero z Bożej perspektywy utkana aktami Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia historia ludzkości widziana jest inaczej. Innymi słowy, miłosierdzie i sprawiedliwość są tajemnicą – misterium. Są tajemnicą, a nie sekretem. O ile „sekret” (łac. secretum) oznacza coś zakrytego, co jednak może być poznane, o…

Czytaj dalej »

Trzy pytania

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Duch Święty przekształca naszą niedoskonałą miłość w miłość agape. Agape zasadza się na tym rodzaju miłości, który Grecy określali terminem filia. Doskonale widać to na przykładzie dialogu Jezusa z Piotrem w scenie nadania prymatu. Kiedy Jezus po raz pierwszy i po raz drugi zadaje Piotrowi pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie?” (J 21,15.16), ewangelista…

Czytaj dalej »

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

W historii interpretacji Biblii postać Jezusowego zdrajcy cieszyła się niekiedy niezdrową i naznaczoną paradoksami fascynacją. Niejednokrotnie skazywano go na wieczne potępienie, choć nie brakowało zwolenników apokatastazy, widzących Judasza w gronie zbawionych. Według jednych jego los miał być przestrogą dla tych, którzy dobrowolnie grzeszą, według innych Judasz był ofiarą predestynacji – nie miał wyjścia, bo był…

Czytaj dalej »

Milczący święty

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

Na kartach Ewangelii nie zanotowano ani jednego słowa wypowiedzianego przez oblubieńca Maryi. Józef nie jest człowiekiem słowa. Jest człowiekiem czynu. Zgodnie z przestrogą Chrystusa: „Nie każdy, który mówi Mi: Panie!, Panie!, wejdzie do królestwa Bożego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 7,21). Milczenie Józefa nie jest brakiem komunikacji. Nie…

Czytaj dalej »

W świecie metafor

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

W swoim nauczaniu Jezus często sięga po metaforę. Metafora jest wyrażeniem, w którego obrębie następuje zmiana znaczenia. Zmienione, czyli metaforyczne znaczenie bazuje na znaczeniach znanych. Obraz zaczerpnięty z obserwacji życia służy Jezusowi do ilustracji różnych prawd Jego nauczania. Obraz dotyczy najczęściej świata natury bądź typowych w Palestynie I wieku relacji międzyludzkich. Niekiedy, aby właściwie odczytać metaforę,…

Czytaj dalej »

Naród nadal wybrany?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

U zarzewia konfliktu między Kościołem a Synagogą leżeć musiało także odmienne rozumienie wybrania Izraela. W przekonaniu wyznawców judaizmu wybranie to obejmowało całość życia Izraela, który jest własnością Boga (Pwt 7,6; 14,2). Ponieważ Izrael odrzucił Chrystusa, Jego wyznawcy musieli z innej perspektywy spojrzeć na wybranie Izraela. Z tematem tym zmaga się Paweł w Rz 9,11; 11,5.7.28.…

Czytaj dalej »

Faryzeusze – dobrzy czy źli?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Nazwa ugrupowania pochodzi od hebrajskiego słowa „oddzielony”, „odseparowany”. Jej rodowód nie jest znany, najczęściej jednak uważa się, że przylgnęła ona do tych, którzy oddzielali się od innych niezwykle silnym przylgnięciem do Prawa Starego Testamentu. Rzeczywiście bowiem faryzeusze zwracali ogromną uwagę na zachowanie przepisów Prawa w każdym szczególe. Sądzili, że Bóg dał Mojżeszowi nie tylko Torę,…

Czytaj dalej »

Modlitwa Pańska

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Kazanie na górze (Mt 5-7) nazywane jest niekiedy najbardziej rewolucyjnym i rewelacyjnym nauczaniem wygłoszonym przez Jezusa. Rewolucyjnym, bo w błogosławieństwach Jezus w pewnym sensie odwraca przyjmowaną powszechnie ideę szczęścia. Rewelacyjnym, bo Jezus objawia (łac. revelatio – „objawienie”) nowy porządek etyczny, zasadzający się na prawie miłości Boga i bliźniego, posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół. W Kazaniu…

Czytaj dalej »
fot. M. Rosik

Jezus i diabeł

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

fot. M. Rosik Dżabal Quruntul – Góra Kuszenia. Przed rozpoczęciem swej publicznej działalności Jezus czterdzieści dni przebywał na pustyni, gdzie wśród modlitw i postów przygotowywał się do swej misji. Trzy pokusy i trzy zwycięstwa Syna Bożego. Rozpoczynamy Wielki Post. Rozmowa z dr Anną Rambiert-Kwaśniewską i red. Adrianną Sierocińską Listen to Jezus i diabeł # ks.…

Czytaj dalej »