Biblia, kobieta i ksiądz

Ono, ona i on – czyli Biblia, kobieta i ksiądz. Do rozmów na tematy biblijne zapraszają Państwa Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik. Tematykę rozmów i wnikliwe pytania zawdzięczamy red. Adriannie Sierocińskiej. Jest naprawdę dobra! Przyjemnego odbioru!

Jezus i Jego język

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Co do pochodzenia języka aramejskiego lingwiści nie są zgodni. Aramejski był głównym językiem w imperium perskim. Posługiwali się nim także Żydzi przebywający na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Mówił nim Jezus (choć przypuszczalnie posługiwał się także w pewnym stopniu greką). Nowsze badania dowodzą, że znajomość greki w Palestynie I wieku była znacznie lepsza niż jeszcze do…

Czytaj dalej »

Świętych nawrócenie?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

Czytelnik Łukaszowej relacji o doświadczeniu Szawła z Tarsu pod bramami Damaszku ma często przed oczyma malowidło Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zatytułowane Nawrócenie św. Pawła, które podziwiać mogą odwiedzający kościół Santa Maria del Popolo w Rzymie. Centralną postacią obrazu powstałego w latach 1600-1601 jest nie, jak można by się spodziewać, późniejszy apostoł narodów, ani nawet zmartwychwstały…

Czytaj dalej »

Od szabatu do niedzieli

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży u początków świętowania niedzieli). Już w czasach Nowego Przymierza kyriake hemera zaczęła zastępować żydowski szabat. Chrześcijanie w Troadzie zwykli gromadzić się na łamaniu chleba właśnie w niedzielę (Dz 20,7) i…

Czytaj dalej »

Imię

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Dziś towarzyszy nam inna muzyka – radosne bicie serca. Dziś prowadzi nas inne światło – światło serca, bo serce ludzkie w naturalny sposób lgnie tam, gdzie panuje miłość,…

Czytaj dalej »

Po co czytamy rodowody?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Zastanawiającym jest fakt umieszczenia przez Mateusza w Jezusowej genealogii czterech imion kobiecych, oprócz imienia Maryi: Tamar, Rachab, Rut i Betszeby. Podać można przynajmniej dwa motywy, które łączą te postacie z osobą Maryi. Po pierwsze, ich związki z partnerami życiowymi są w pewnym sensie nieregularne i choć przez innych postrzegane mogą być jako gorszące, są naznaczone…

Czytaj dalej »

Kłopoty Pełnej Łaski

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28). Termin kecharitomene może być widziany także jako imię własne Maryi, na co wskazują literackie studia…

Czytaj dalej »

Prostujcie drogę Panu!

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

„Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu” – to fragment drugiej prefacji adwentowej, który skierowuje myśli ku czytaniom liturgicznym tego czasu. Wśród proroków na czoło wysuwa się Izajasz. Maryja tryska entuzjastyczną radością przed narodzinami Syna. Jan Chrzciciel wreszcie wzywa do prostowania…

Czytaj dalej »

Nie z tego świata

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

„Tak, Ja nim jestem” (Mt 27,11) – to Jezusowa odpowiedź na pytanie Piłata o to, czy jest Królem Izraela. Dlaczego możemy nazywać Jezusa Królem Wszechświata? Co oznaczało w praktyce, że Izraelici widzieli Króla w samym Bogu? Jak rozumiano w czasach Jezusa wyrażenie „królestwo Boże”? I kto do niego należy? Odpowiedzi szukają Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks.…

Czytaj dalej »

Oddać życie za Jezusa?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

Jezus często zapowiadał prześladowania swoich wyznawców. Przyczyną wrogości wobec uczniów Chrystusa miało być głoszone słowo Boże. Cały dziesiąty rozdział Ewangelii Mateuszowej naszpikowany jest zapowiedziami cierpień z powodu głoszenia dobrej nowiny.  Zapowiedzi prześladowań zaczęły realizować się bardzo szybko. Księga Dziejów Apostolskich wybitnie świadczy o kłopotach rodzącego się Kościoła i rozszerzających się prześladowaniach. Doszło do tego, że…

Czytaj dalej »

O uzdrowieniach, krzyżu i marzeniach

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

W Mowie Misyjnej Jezus wzywa swych uczniów: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38). Logion ten pojawia się w ewangeliach sześciokrotnie (w różnych sformułowaniach), zawsze w takim samym kontekście: zapowiedzi prześladowań z powodu głoszenia ewangelii. Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie odczytać sens…

Czytaj dalej »