Biblia, kobieta i ksiądz

Ono, ona i on – czyli Biblia, kobieta i ksiądz. Do rozmów na tematy biblijne zapraszają Państwa Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik. Tematykę rozmów i wnikliwe pytania zawdzięczamy red. Adriannie Sierocińskiej. Jest naprawdę dobra! Przyjemnego odbioru!

Kobieta w Kościele

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Wydaje się, że w zestawieniu z judaizmem chrześcijaństwo dowartościowało rolę kobiety w społeczeństwie i wspólnocie religijnej. Złożyło się na to kilka czynników, spośród których wypada wymienić najistotniejsze: nauczanie Jezusa na temat godności osoby, kontynuowane przez nauczanie Pawła, iż w Chrystusie „nie ma już mężczyzny ani kobiety” (Ga 3,28); rozszerzanie się chrześcijaństwa w miastach helleńskich, gdzie…

Czytaj dalej »

I co potem?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Chrystus uczy nas akceptacji śmierci.To prawda niezwykle trudna. Trudna, gdyż On sam miał trudności z akceptacją swej śmierci. Modlił się w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. Ostatecznie jednak zgodził się na nią. A czy mógł się nie zgodzić? Owszem, mógł.  Dlaczego więc wybrał śmierć? Z miłości do każdego z nas.…

Czytaj dalej »

Nadchodzi koniec?

Audio, Biblia kobieta i ksiądz

Pojęcia bardzo często bywają mylone do tego stopnia, że „apokalipsą” potocznie określa się wydarzenia końca czasów, podczas gdy według źródłosłowu to właśnie „eschatologia” jest nauką o rzeczach ostatecznych. Różnicę między eschatologią i apokaliptyką przedstawił dość precyzyjnie L. Stachowiak: „Zaczynając od apokaliptyki, jako pojęcia bardziej jednoznacznego, należy stwierdzić, że może ona w potocznym języku teologicznym oznaczać…

Czytaj dalej »

O tym, jak poganie do Kościoła wchodzili

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Kością niezgody pomiędzy wyznawcami Chrystusa a judaizmem była bez wątpienia kwestia pogańska. Paweł, zwany apostołem narodów, niemal w każdym mieści rozpoczynał głoszenie Ewangelii od synagogi a dopiero potem zwracał się do pogan. W konsekwencji mapa rozwoju Kościoła w I stuleciu niemal pokrywa się z mapą diaspory żydowskiej. Trzeba przy tym pamiętać, że w czasie wypraw misyjnych…

Czytaj dalej »

Prorocy, którzy nie chcieli być prorokami

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Opowiadania o powołaniu prorockim dały początek nowemu gatunkowi literackiemu w badaniach genologicznych. Narracja, przyjmująca formę dialogu proroka z Bogiem, jest zazwyczaj zwięzła, przez co pełna dramatyzmu. Wydaje się, że jej struktura jest klarowna. Składają się nań cztery elementy: po (1) formule wprowadzającej następuje (2) wybór, powołanie i powierzenie misji, dalej (3) obiekcje powołanego oraz (4) zapewnienie…

Czytaj dalej »

Aniołowie i demony

Audio, Biblia kobieta i ksiądz, Strefa Biblii

Teologowie o orientacji liberalnej wierzą – nie wiedzą, ale wierzą, gdyż tezy tej nie potrafią naukowo udowodnić – że mowa o aniołach w Biblii to jedynie swoista figura literacka. Gdy autor natchniony nie wiedział, jak przedstawić prawdy pochodzące z objawienia Bożego, po prostu wprowadzał na scenę anioła i wszystko stawało się proste. Pomijając fakt, że…

Czytaj dalej »