Piekło – aż takie straszne? (3)

Kościół nigdy nie wypowiedział się na temat tego, czy ktoś jest potępiony. Wiemy tylko o zbawionych. Czy więc może okazać się, że przy końcu czasów piekło będzie puste? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo3.mp3

Genealogia Jezusa – fakty czy mity?

W Mateuszowej genealogii Jezusa pojawiają się cztery kobiety. To coś niespotykanego w żydowskich rodowodach. Dlaczego ewangelista o nich wspomina? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_zawile_genealogie.mp3  

Mowa misyjna – czy wciąż aktualna?

Dzielenie się wiarą cechuje pewien paradoks. Wiara dzielona z innymi rośnie nie tylko w słuchaczach, ale także w nas samych. Świadectwo składane przed innymi buduje naszą osobistą wiarę. O tym paradoksie, jakiego doświadczają chrześcijanie, pod koniec II wieku pisał pewien wyznawca Chrystusa do Diogneta: „Posyła się ich na śmierć, a oni w niej otrzymują życie. …

Mowa misyjna – chrześcijanin wobec prześladowań

  Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu, zanim Chrystus ze stoków Góry Oliwnej, z której rozciąga się zachwycająca panorama Jeruzalem ziemskiego został uniesiony do Jeruzalem niebieskiego, pouczał swoich uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Ta obietnica …

Pościć czy nie pościć? Dylematy wierzącego

Czy post ma dziś jeszcze jakąś wartość? Czym różni się od diety? Jakie intencje winny mu towarzyszyć? To tylko niektóre z dylematów wierzącego, dotyczące postu.. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_06_Poscic_czy_nie_poscic.mp3

Fałszywi prorocy – czy działają także dziś?

Prorok Amos był zwykłym pasterzem i hodowcą owiec. W wolnych chwilach pielęgnował również drzewa figowe. Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg skierował do niego swe słowo. W dzisiejszym I czytaniu Amos zwierzał się nam: „wziął mnie Pan i rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego”. Na wypełnianie tej prorockiej misji wysyłał również Jezus …

Córka Syrofenicjanki – egzorcyzm na odległość?

Jezus miał władzę nad złymi duchami. Wcale nie musiał widzieć osób, które uwalniał. Rozkazywał demonom na odległość, a te były mu posłuszne. Nawet jeśli nękały pogan. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_20_Corka_Syrofenicjanki.mp3  

Przebaczenie – naiwność czy uzdrowienie?

Przebaczenie nie jest przede wszystkim kwestią naszych uczuć, lecz jest decyzją woli. Trudno na przykład żywić pozytywne uczucia wobec osób, które wyrządzają nam krzywdę. Liczy się więc przede wszystkim chęć przebaczenia. Jeśli decyzja ta będzie głęboka, to szybko może okazać się, że również zanikają negatywne uczucia wobec ludzi, którzy nam zawinili. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa …

Bartymeusz – ślepiec o przenikliwym spojrzeniu

Jakimi znakami wykaże się Mesjasz? Po czym będzie można Go rozpoznać? Czym potwierdzi swoje posłannictwo? Znaki, które miały towarzyszyć Mesjaszowi wymienił prorok Izajasz: Przejrzą oczy niewidomych, oczy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, a język niemych wesoło krzyknie. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_04_03_EdS_Bartymeusz.mp3

Modlitwa Pańska – żydowska czy chrześcijańska?

Modlitwa Pańska – ta najbardziej chrześcijańska z chrześcijańskich modlitw jest jednocześnie na wskroś żydowska. Nie mam wątpliwości co do tego, że pierwsi chrześcijanie, którzy szli w szabat do synagogi, odmawiali tam „Ojcze nasz”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_05_29_Ojcze_nasz.mp3

Samarytanin – optyka miłosierdzia

Z powodów znaczących różnic religijnych, wielu Żydów, zmierzając do Jerozolimy w związku ze świętami zobowiązującymi do pielgrzymki do świętego miasta, świadomie omijało osady Samarytan. Wrogość pomiędzy dwiema grupami etnicznymi stała się wręcz przysłowiowa, gdyż ukuto powiedzenie, które głosi: „Ten, kto je chleb Samarytan jest równy temu, który je wieprzowinę”. Z tego powodu Żydzi unikali nawet …