Po tamtej stronie nieba

Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest …

Wdowa kontra faryzeusze

Święty grzeszy i ze skruchą powstaje z upadku. Perfekcjonista unika najmniejszej niedoskonałości, którą mogliby dostrzec inni. Święty koncentruje się na miłości ku innym, dostrzegając z daleka ich potrzeby i wychodząc im naprzeciw. Perfekcjonista koncentruje się na sobie, by okazać się doskonałym. To zwykła miłość własna. Święty delektuje się obecnością Boga. Lubi przebywać przed Najświętszym Sakramentem. …

Kochać jak Jezus? Czyli jak?

Jezus okazywał miłość w sposób bardzo zróżnicowany. Gdy spotykał ludzi dobrej woli, ludzi, którzy się nawracali i chcieli żyć blisko Boga, okazywał im swoją czułość i delikatność. Nawracającej się cudzołożnicy mówił: „Ja cię nie potępiam” (J 8,11), i żeby jej nie zawstydzić, nie patrzył jej w oczy, lecz pisał palcem po ziemi. Garnących się do …

Góra przemiany

Współcześni Jezusowi uczeni w Piśmie twierdzili, że przed przyjściem Mesjasza pojawi się na ziemi postać Eliasza, który został uniesiony do niebios w tajemniczych okolicznościach: został „wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie o koniach ognistych” (Syr 48,9). W jaki sposób spełniło się proroctwo powrotu Eliasza? Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że nie chodzi tylko o to, iż …

Jezus płaczący

fot. M. Rosik Ewangeliści twierdzą, że Jezus stanął na stokach Góry Oliwnej i tam zapłakał nad losem miasta. Przed Nim roztaczał się majestatyczny widok: potężne białe mury miasta, masywne, dobrze strzeżone nocą bramy, królewski pałac – a przede wszystkim kompleks świątynny. Ten majestatyczny w swej wymowie widok, który roztaczał się przed Jezusem, zawdzięczano …. Herodowi! …

Kiedy Jezus stał się Bogiem?

Czy Biblia wprost mówi o bóstwie Jezusa? Tę kwestię wyjaśniał ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, biblista, wykładowca PWT Wrocław i Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbyło się 15 października w ramach cyklu „Drogami wiary i rozumu”. – W tym roku tematyka naszych wykładów będzie mówiła o Jezusie Chrystusie. Stąd pomysł na dzisiejszy temat dotyczący Jego bóstwa …

Kalmary o północy. Malezja (I)

W malezyjskiej dżungli (wszystkie fot. M. Rosik) Do Malezji przyleciałem przez Doha w Katarze. To najbogatsze państwo świata w tym sensie, że roczny dochód na mieszkańca wynosi 90 tysięcy dolarów. Po dwóch godzinach oczekiwania wsiadam do samolotu z rejsem do Kuala Lumpur, a następnie do Kota Kinabalu. Borneo wita mnie 34 stopniowym upałem na początku …

Kościół tak, charyzmaty nie?

Soborowa konstytucja Lumen gentium zachęca do korzystania ze wszystkich darów Ducha Świętego: „Charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze” (12). Do czego prowadzi postawa odrzucenia tych „najznamienitszych” darów duchowych?

Modlitwa za Wrocław

Z Joshem McDowellem na Wyspie Słodowej 27 maja zostało odprawione Nabożeństwo Jedności wielu społeczności i organizacji chrześcijańskich z Wrocławia. Otaczaliśmy modlitwą nasze piękne miasto, jego władze i mieszkańców. W uwielbieniu poprowadził zgromadzonych na Wyspie Słodowej zespół pod kierownictwem Piotra Płechy, byłego basisty TGD, a inspirującym Słowem podzielił się gość specjalny – Josh McDowell, niesamowity mówca, …

Dar języków

Dar modlitwy w językach prowadzi do wzmożonej praktyki wielbienia Boga. Ten wymiar modlitwy jest często zaniedbany w życiu wielu chrześcijan. Kto jednak przyjął chrzest w Duchu Świętym, zyskuje nową świadomość wagi tej formy modlitwy, chętnie włącza się w nią we wspólnocie, często dołączając do pięknych śpiewów uwielbienia. Dar języków prowadzi niejednokrotnie do nowego głodu Pisma …

Dar języków a chrzest w Duchu Świętym

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą …

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym. Kilka słów o historii

W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez rozważenie …

Chrzest w Duchu Świętym

W mowach, które Jezus głosił swoim uczniom w ostatnich dniach przed swą męką, a także po zmartwychwstaniu, obiecał im, że jeśli będą Go naśladować, to mogą być pewni dwóch rzeczy: że zawsze będą niepomiernie szczęśliwi i zawsze mogą spodziewać się kłopotów. Takie było doświadczenie wierzących przez całe wieki na przestrzeni historii Kościoła i takie jest …

Życie po śmierci? Co na to starożytni Izraelici?

Właściciele firm budowlanych kujących drogi w dzisiejszym Izraelu stają codziennie niemal przed nie lada problemem. Bardzo często okazuje się, że linia wytyczona pod budowę autostrady lub drogi miejskiej biegnie przez dawne cmentarzysko. Wystarczy niekiedy zaledwie kilkanaście minut pracy koparki, by odkryć ludzkie kości złożone tuż pod powierzchnią ziemi. W takiej sytuacji należy albo zmienić wytyczony …

Góra Karmel

Pasmo górskie Karmelu ciągnie się przez dwadzieścia pięć kilometrów. Nazwa góry pochodzi od hebrajskiego qerem El, „winnica Pana”. Karmel liczy sobie 546 m. Jej piękno chwali autor Pieśni nad pieśniami (Pnp 7,6) i prorok Izajasz (Iz 35,2). Eliasz pokonał tu proroków Baala, a jego uczeń Elizeusz spotkał się z Szunemitką (2Krl 4,25). Ciekawostką jest fakt, …